Wypisy

Wypisy ZOL

Funkcjonalność „Wypisy” z menu „ZOL” służy do wystawiania kart informacyjnych leczenia szpitalnego dla pacjentów, którzy zakończyli pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista wyboru zakładów opiekuńczo-leczniczych. Po wybraniu zakładu i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista pacjentów, dla których w trakcie pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zarejestrowano zdarzenie „wypis” lub „zgon” a nie wystawiono dla nich jeszcze karty informacyjnej. Przy każdym pacjencie wyświetla się przycisk „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym pacjencie wyświetla się formularz wystawiania karty informacyjnej.

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Dokonaj wypisu” wyświetlany jest ponownie widok pacjentów, dla których w trakcie pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zarejestrowano zdarzenie „wypis” lub „zgon” a nie wystawiono dla nich jeszcze karty informacyjnej a powyżej wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie karty informacyjnej leczenia szpitalnego.