Pobyty w ZOL

Pobyty ZOL

Funkcjonalność „Pobyty” w menu „ZOL” służy do obsługi pobytów pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista wyboru zakładów opiekuńczo-leczniczych funkcjonujących w ramach zakładu opieki zdrowotnej, w których pracuje zalogowany użytkownik. Po wybraniu zakładu opiekuńczo-leczniczego i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista sal w danym zakładzie w formie pasków. Kliknięcie na pasku z nazwą sali skutkuje wyświetleniem listy łóżek w danej sali. Przy każdym łóżku widnieje albo nazwisko pacjenta, który na tym łóżku przebywa albo informacja że łóżko jest puste (wolne). Nad nazwiskiem pacjenta widoczne jest jego zdjęcie (o ile zostało wstawione do karty pacjenta). Pod nazwiskiem pacjenta widnieją dotyczące go wskaźniki obok nazwiska ikonki różnych czynności. Jeżeli płatność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest pobierana z góry, wówczas obok nazwiska pacjenta widoczne są tylko dwie ikonki: zielona otwierająca w nowym oknie zakładkę „Pacjent” karty pacjenta, czerwona otwierająca w nowym oknie zakładkę „Płatności” karty pacjenta.

 

Jeżeli przy pacjencie widnieją tylko dwie wspomniane wyżej ikonki, wówczas aby rozpocząć obsługę pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym należy kliknąć tę ikonkę i uregulować płatność. Obsługa płatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym odbywa tak jak opisano w rozdziale „Rejestracja” w podrozdziale „Pacjenci (karty aktywne)” w podpodrozdziale „Płatności”.

Po przyjęciu płatności kartę pacjenta należy zamknąć klikając przycisk „Zamknij” widoczny w dolnej części karty pacjenta (tylko wówczas widok pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zostanie odświeżony). Nie należy zamykać karty pacjenta przyciskiem zamykania okna.

Jeśli płatność za pobyt jest pobierana z góry i zostanie uregulowana lub jeśli płatność jest pobierana z dołu lub jeśli pobyt nie jest obciążony kosztami, wówczas przy nazwisku pacjenta wyświetla się pełen wachlarz ikonek umożliwiających obsługę pobytu pacjenta na oddziale (po najechaniu kursorem myszy na dowolną ikonkę pojawia się dymek z informacją co dana ikonka oznacza).

 

Do obsługi pobytu pacjenta na oddziale dostępne są następujące ikonki:

 • karta pacjenta – otwiera w nowym oknie kartę pacjenta (o ile zalogowany użytkownik posiada uprawnienia zarządzania danymi pacjentów)
 • osoby upoważnione / nieupoważnione – otwiera w nowym oknie formularz do zarządzania osobami upoważnionymi i osobami nieupoważnionymi do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i do odwiedzin pacjenta
 • usługi – otwiera w nowym oknie formularz do zarządzania usługami zrealizowanymi w trakcie pobytu pacjenta na oddziale (ikonka jest widoczna tylko dla pobytów komercyjnych i tylko o ile zalogowany użytkownik posiada uprawnienia zarządzania płatnościami pacjentów)
 • leki – otwiera w nowym oknie panel do rozpisywania leków jakie mają być podawane pacjentowi w trakcie pobytu (o ile zalogowany użytkownik posiada uprawnienia przepisywania leków pacjentom)
 • jadłospis – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający przypisanie jadłospisu do pacjenta
 • zdarzenia – otwiera w nowym oknie przeglądarkę zdarzeń zarejestrowanych w trakcie pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • parametry – zestaw ikonek umożliwiających rejestrowanie pomiarów podstawowych parametrów pacjenta
  • obserwacja – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie obserwacji dotyczącej pacjenta
  • temperatura – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie pomiaru temperatury ciała pacjenta
  • ciśnienie – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie pomiaru ciśnienia tętniczego pacjenta
  • cukier – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie pomiaru poziomu cukru we krwi pacjenta
 • wydaliny – zestaw ikonek umożliwiających rejestrowanie informacji o wydalinach pacjenta
  • mocz – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie pomiaru ilości moczu oddanego przez pacjenta
  • stolec – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie oceny konsystencji stolca oddanego przez pacjenta
 • higiena – zestaw ikonek umożliwiających rejestrowanie informacji dotyczących higieny pacjenta
  • mycie – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu dokonania mycia pacjenta
  • kąpiel – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu dokonania kąpieli pacjenta
  • zmiana pościeli – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu zmiany pościeli pacjentowi
  • zmiana ręcznika – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu zmiany ręcznika pacjentowi
 • wspomaganie – zestaw ikonek umożliwiających rejestrowanie informacji dotyczących wspomagania (fizycznego i psychicznego) pacjenta
  • leki – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu podania pacjentowi leków
  • podłączenie kroplówki – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu podłączenia pacjentowi kroplówki
  • odłączenie kroplówki – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu odłączenia pacjentowi kroplówki
  • podłączenie cewnika – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu podłączenia pacjentowi cewnika
  • odłączenie cewnika – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu odłączenia pacjentowi cewnika
  • podłączenie materaca przeciwodleżynowego – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu podłączenia pacjentowi materaca przeciwodleżynowego
  • odłączenie materaca przeciwodleżynowego – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu odłączenia pacjentowi materaca przeciwodleżynowego
  • podłączenie tlenu – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu podłączenia pacjentowi tlenu
  • odłączenie tlenu – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu odłączenia pacjentowi tlenu
  • udzielenie sakramentu – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu udzielenia pacjentowi sakramentu
 • przemieszczanie – zestaw ikonek umożliwiających rejestrowanie informacji dotyczących przemieszczania się pacjenta w obrębie zakładu opiekuńczo-leczniczego i poza nim
  • wyjście na spacer – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu wyprowadzenia pacjenta na spacer
  • powrót ze spaceru – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu powrotu pacjenta ze spaceru
  • wyjście na przepustkę – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu wyprowadzenia pacjenta na przepustkę
  • powrót z przepustki – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu powrotu pacjenta z przepustki
  • przeniesienie – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu przeniesienia pacjenta na inne łóżko / do innej sali
 • zakończenie – zestaw ikonek umożliwiających rejestrowanie informacji dotyczących zakończenia pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • wypis – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu dokonania wypisu pacjenta z zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zgon – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie faktu zgonu pacjenta
 • posiłki i napoje – zestaw ikonek umożliwiających rejestrowanie informacji dotyczących spożywanych przez pacjenta posiłków i napojów
  • posiłek – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie rodzajów i ilości spożytych produktów w ramach śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji lub jako posiłek dodatkowy
  • napój – otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający zarejestrowanie ilości spożytych napojów w ramach śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji lub jako napój dodatkowy

Aby uzyskać dostęp do danych osób upoważnionych / nieupoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz do odwiedzin pacjenta należy kliknąć ikonkę „Osoby upoważnione / nieupoważnione”. Otworzy się wówczas nowe okno z formularzem danych osób upoważnionych. W formularzu można wprowadzić dowolną ilość osób upoważnionych / nieupoważnionych. Domyślnie wyświetlają się pola z danymi osób już wprowadzonych. Chcąc wprowadzić większą liczbę osób należy skorzystać z przycisku „Więcej” - każde jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie pól umożliwiających wprowadzenie kolejnej osoby. Jeżeli wszystkie pola przeznaczone do wprowadzenia danych osobowych osoby upoważnionej / nieupoważnionej zostaną pozostawione puste, zostaną one zignorowane przy zapisie danych. Po zmodyfikowaniu danych osób upoważnionych / nieupoważnionych bądź wprowadzeniu danych nowych osób należy je zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Z poziomu okna zarządzania osobami upoważnionymi istnieje możliwość zapewnienia osobom upoważnionym (i posiadającym adres e-mail) wglądu do historii czynności wykonanych na rzecz pacjenta ZOL oraz czynności zaplanowanych na rzecz pacjenta ZOL. W tym celu należy zaznaczyć pole „portal” przy osobach, które mają mieć taki wgląd i kliknąć przycisk „Wyślij zaznaczonym osobom dane dostępowe do portalu”. Wówczas do zaznaczonych osób zostanie wysłana wiadomość e-mail z tokenem (odnośnikiem) do miejsca w portalu pacjenta z podglądem listy zdarzeń zarejestrowanych i listy zdarzeń zaplanowanych w najbliższym czasie na rzecz pacjenta w formie widoku jak poniżej.

Aby zarządzać usługami komercyjnymi realizowanymi w trakcie pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym należy kliknąć ikonkę „Usługi”. Otworzy się wówczas w nowym oknie formularz podzielony na dwie sekcje. Pierwsza sekcja to usługi dostępne, czyli usługi z cennika jakie mogą być realizowane w trakcie pobytu. Aby wykazać realizację jakichś usług należy zaznaczyć odpowiednie usługi i kliknąć przycisk „Dodaj”. Druga sekcja to usługi już zrealizowane w trakcie pobytu. Jeżeli jakieś usługi zostały wykazane nieprawidłowo jako zrealizowane (na skutek omyłki lub innych okoliczności), wówczas takie usługi można usunąć z listy usług zrealizowanych zaznaczając je i klikając przycisk „Usuń”. Po kliknięciu tego przycisku usługi, które nie były jeszcze opłacone znikną z listy usług zrealizowanych zaś usługi które były opłacone pozostaną na tej liście wykreślone (po zakończeniu pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczoleczniczym konieczne będzie wystawienie dla takich usług dokumentu finansowego korygującego).

Aby przepisać jakie leki powinny być podawane pacjentowi należy kliknąć ikonkę „Leki”. Otworzy się wówczas nowe okno z formularzem przepisywania leków oraz listą leków już przepisanych. W formularzu przepisywania leków należy zacząć wpisywać nazwę leku, po wpisaniu przynajmniej trzech znaków wyświetli się lista podpowiedzi. Właściwy lek należy wybrać z listy podpowiedzi a wówczas kursor zostanie automatycznie przeniesiony do pola postaci leku i również automatycznie wyświetli się lista podpowiedzi. Właściwą postać leku należy wybrać z listy podpowiedzi w wówczas kursor zostanie automatycznie przeniesiony do pola dawki leku i również automatycznie wyświetli się lista podpowiedzi. Właściwą dawkę leku należy wybrać z listy podpowiedzi. Następnie dla wybranego leku należy określić pory podawania. Istnieją tu trzy warianty: podawanie leku o stałych porach (rano, w południe, wieczorem), podawanie leku o stałych godzinach (np. podawanie antybiotyku trzy razy na dobę co 8 godzin), podawanie leku doraźne. W przypadku podawania leku o stałych porach należy określić dawkę, zaznaczyć w jakich porach ma być lek podawany, określić czas podania leku względem posiłku o ile ma to znaczenie (jeśli omyłkowo zaznaczono którąkolwiek z opcji „przed posiłkiem” / „podczas posiłku” / „po posiłku” można taką opcję odznaczyć klikając ponownie pole jej zaznaczenia). W przypadku podawania leku o stałych godzinach domyślnie wyświetlają się pola umożliwiające wskazanie jednej godziny podania. Aby wskazać więcej godzin podania należy skorzystać z przycisku „Więcej”. Każde kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie kolejnych pól umożliwiających dodanie kolejnej godziny podania. W przypadku doraźnego podawania leków domyślnie wyświetlają się pola umożliwiające wskazanie jednego terminu podania. Aby wskazać więcej terminów podania należy skorzystać z przycisku „Więcej”. Każde kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie kolejnych pól umożliwiających dodanie kolejnego terminu podania. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zatwierdzić klikając przycisk „Dodaj”. Dodany lek pojawi się na liście przepisanych leków widocznej poniżej formularza.

Aby zmodyfikować dane przepisanego leku należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy tym leku na liście przepisanych leków. Formularz przepisywania leków zostanie wówczas wypełniony danymi przepisanego leku. Po zmodyfikowaniu danych należy je zatwierdzić klikając przycisk „Zapisz”.

Aby usunąć przepisany lek należy kliknąć przycisk „Usuń” przy tym leku na liście przepisanych leków i potwierdzić zamiar usunięcia leku przyciskiem „OK” w oknie monitu jakie się wówczas pojawi.

Aby przypisać jadłospis do pacjenta należy kliknąć ikonkę „Jadłospis”. Otworzy się wówczas w nowym oknie formularz umożliwiający przypisanie (lub zmianę przypisania) jadłospisu. Po wybraniu właściwego jadłospisu należy dane zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Aby zarejestrować zdarzenie związane z pobytem pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym należy kliknąć ikonkę odpowiedniego zdarzenia. Otworzy się wówczas nowe okno z formularzem dodawania zdarzenia. W formularzu każdego zdarzenia określa się jego datę, godzinę i osobę wykonującą / rejestrującą. W trakcie pobytu pacjenta na oddziale nie można zarejestrować dwóch zdarzeń o tej samej godzinie - godziny muszą się różnić przynajmniej o sekundę, jako że stanowią one podstawę ustalenia prawidłowej kolejności zdarzeń. W zależności od posiadanych uprawnień użytkownik może dodawać albo tylko zdarzenia dla których on sam jest osobą wykonującą / rejestrującą albo może dodawać zdarzenia tak w imieniu własnym jak też w imieniu innych użytkowników. Dla niektórych zdarzeń oprócz daty, godziny i osoby wykonującej / rejestrującej rejestrowane są także inne informacje:

 • zdarzenia „temperatura”, „ciśnienie”, „cukier” wymagają wprowadzenia wyniku pomiaru wartości danego parametru

   

 • zdarzenia „mocz”, „napój” wymagają wprowadzenia ilości danego płynu
 • zdarzenie „obserwacja” wymaga wprowadzenia spostrzeżeń
 • zdarzenie „stolec” wymaga określenia konsystencji stolca
 • zdarzenie „posiłek” wymaga określenia jakości spożycia posiłku oraz ewentualnie wskazania jadłospisu z którego posiłek został podany pacjentowi (jeśli pacjentowi przypisano jadłospis, wówczas jest on domyślnie wybrany; jakość spożycia w zależności od konfiguracji systemu może określana opisowo lub poprzez wybór pojedynczej opcji dla całego posiłku lub poprzez wybór oddzielnej opcji osobno dla każdego składnika posiłku)

   

   

   

 • zdarzenia „mycie”, „kąpiel”, „zmiana pościeli”, „zmiana ręcznika”, „podłączenie cewnika” wymagają wskazania zasobów magazynowych (materiałów higienicznych) zużytych w ramach dokonywania danej czynności
 • zdarzenie „podłączenie kroplówki” wymaga wskazania zasobów magazynowych (kroplówek) zużytych w ramach dokonywania danej czynności
 • zdarzenie „leki” wymaga wskazania zasobów magazynowych (leków ZOL) zużytych w ramach dokonywania danej czynności

   

 • zdarzenie „udzielenie sakramentu” wymaga określenia rodzaju udzielonego sakramentu / rodzajów udzielonych sakramentów i wskazania szafarza

   

 • zdarzenia „wyjście na spacer”, „wyjście na przepustkę” wymagają wskazania opiekuna pacjenta na spacerze / przepustce
 • zdarzenie „przeniesienie” wymaga wskazania łóżka na które pacjent zostaje przeniesiony

   

 • zdarzenie „zgon” wymaga wskazania osoby stwierdzającej zgon

W przypadku zdarzeń, które wymagają wskazania zasobów magazynowych, wyświetlają się aktualne stany magazynowe zasobów właściwych dla danego zdarzenia. Nad listą zasobów w magazynie wyświetla się pole tekstowe – przy wpisywaniu w tym polu nazwy zasobu lista zasobów automatycznie zawęża się do tych, które pasują do wpisywanej nazwy.

W przypadku zdarzenia „leki” pod formularzem zdarzenia wyświetlana jest informacja jakie leki zostały przepisane pacjentowi (z pominięciem leków doraźnych z przeszłym terminem podania). Informacje o przepisanych lekach są ułożone w miarę możliwości w takiej kolejności w jakiej w najbliższym czasie leki te powinny być podawane. Jest przy tym brana pod uwagę data / godzina / pora podania leku oraz aktualna godzina i przyjmowany jest pewien margines ze względu na możliwe opóźnienia w podawaniu leków. Pory podawania leków są wyróżnione kolorami (kolor wyróżnienia dla leków podawanych rano jest taki sam jak kolor ikonki posiłków i napojów dla śniadania, kolor wyróżnienia dla leków podawanych w południe jest taki sam jak kolor ikonki posiłków i napojów dla obiadu, kolor wyróżnienia dla leków podawanych wieczorem jest taki sam jak kolor ikonki posiłków i napojów dla kolacji, kolor wyróżnienia dla leków podawanych o innych porach jest taki sam jak kolor ikonki dla posiłków i napojów dodatkowych). Czasy podania leków względem posiłków są wyróżnione różnymi rodzajami podkreśleń (podwójna linią dla leków podawanych przed posiłkiem, pojedynczą linią dla leków podawanych w trakcie posiłku, kropkowaną linią dla leków podawanych po posiłku).

W przypadku zdarzenia „posiłek” istnieje możliwość wskazania jadłospisu z jakiego posiłek został podany pacjentowi. Jeżeli w danym jadłospisie został zdefiniowany posiłek dla danego dnia, wówczas dane posiłku zostaną automatycznie skopiowane do danych zdarzenia „posiłek”.

Dla każdego zdarzenia za wyjątkiem zdarzeń „wypis” i „zgon” po wprowadzeniu danych zdarzenia w formularzu i ich zatwierdzeniu przyciskiem „Zapisz”, wyświetla się stosowny komunikat po czym okno dodawania zdarzenia zamyka się automatycznie. W tym samym momencie aktualizowane są wskaźniki pod nazwiskiem pacjenta.

 

Pod nazwiskiem pacjenta mogą znajdować się następujące wskaźniki:

 • temperatura – wartość ostatniego pomiaru temperatury w dniu dzisiejszym
 • ciśnienie – wartość ostatniego pomiaru ciśnienia w dniu dzisiejszym
 • cukier – wartość ostatniego pomiaru poziomu cukru w dniu dzisiejszym
 • leki – godzina ostatniego podania leków w dniu dzisiejszym
 • posiłek – godzina ostatniego podania posiłku w dniu dzisiejszym (kolor ikonki zmienia się w zależności od rodzaju ostatniego podanego posiłku i odpowiada kolorowi ikonki ostatniego zdarzenia podania posiłku)
 • napój – godzina ostatniego podania posiłku w dniu dzisiejszym (kolor ikonki zmienia się w zależności od rodzaju ostatniego podanego napoju i odpowiada kolorowi ikonki ostatniego zdarzenia podania napoju)
 • podłączona kroplówka – ikonka jest wyświetlana wówczas gdy pacjent ma podłączoną kroplówkę
 • podłączony cewnik – ikonka jest wyświetlana wówczas gdy pacjent ma podłączony cewnik
 • podłączony materac przeciwodleżynowy – ikonka jest wyświetlana wówczas gdy pacjent ma podłączony materac przeciwodleżynowy
 • podłączony tlen – ikonka jest wyświetlana wówczas gdy pacjent ma podłączony tlen
 • na spacerze – ikonka jest wyświetlana wówczas gdy pacjent jest na spacerze
 • na przepustce – ikonka jest wyświetlana wówczas gdy pacjent jest na przepustce

Po najechaniu kursorem myszy na ikonkę wskaźnika pojawia się dymek z informacją co dany wskaźnik oznacza. Ikonki wskaźników są identyczne jak ikonki odpowiadających im zdarzeń.

Dostęp do wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w trakcie pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczoleczniczym zapewnia ikonka „Zdarzenia”. Po jej kliknięciu otwiera się nowe okno w którym widoczny jest filtr zdarzeń. W filtrze rodzaje zdarzeń są oznaczone takimi samymi ikonkami jak ikonki przy nazwisku pacjenta używane do rejestrowania zdarzeń. W filtrze dodatkowo widoczna jest ikonka zdarzenia „przyjęcie”, oznaczającego przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczoleczniczego. Domyślnie zaznaczone są wszystkie rodzaje zdarzenia, więc wystarczy kliknąć przycisk „»” aby wyświetlić listę wszystkich zdarzeń. Zakres wyświetlanych rodzajów zdarzeń można ograniczyć:

 • zaznaczając / odznaczając pola zaznaczenia przy danych typach zdarzeń
 • klikając ikonkę wybranego rodzaju zdarzenia – kliknięcie ikonki zdarzenia działa w ten sposób że w filtrze zostaje zaznaczone tylko to zdarzenie a wszystkie pozostałe są odznaczane, jest to użyteczne aby w szybki sposób wybrać konkretne zdarzenie do wyświetlenia)
 • zaznaczając pola „wszystkie”, „posiłki”, „napoje” – zaznaczenie pola „wszystkie” powoduje zaznaczenie wszystkich rodzajów zdarzeń, odznaczenie pola „wszystkie” powoduje odznaczenie wszystkich rodzajów zdarzeń, zaznaczenie pola „posiłki” powoduje zaznaczenie wszystkich rodzajów posiłków, odznaczenie pola „posiłki” powoduje odznaczenie wszystkich rodzajów posiłków, zaznaczenie pola „napoje” powoduje zaznaczenie wszystkich rodzajów napojów, odznaczenie pola „napoje” powoduje odznaczenie wszystkich rodzajów napojów (zaznaczanie jest tu addytywne czyli np. zaznaczenie pola „posiłki” nie powoduje odznaczenia innych rodzajów zdarzeń)
 • określając daty i godziny początku i końca okresu z jakiego zdarzenia mają być wyświetlone, godzina podana w filtrze może być określona w jednym z trzech formatów gg, gg:mm, gg:mm:ss i ma ona sens tylko wraz z datą (w przeciwnym razie jest ignorowana)

Po określeniu kryteriów w filtrze i kliknięciu przycisku „»” poniżej filtru wyświetlana jest lista zdarzeń spełniających kryteria wyszukiwania. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do rejestracji wyłącznie zdarzeń wykonanych / zarejestrowanych przez siebie wówczas przy każdym z takich właśnie zdarzeń na liście (z wyjątkiem zdarzenia „przyjęcie”) wyświetlają się ikonki edycji i usuwania zdarzenia. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do rejestracji zdarzeń tak w imieniu własnym jak i w imieniu innych użytkowników wówczas przy każdym ze zdarzeń na liście (z wyjątkiem zdarzenia „przyjęcie”) wyświetlają się ikonki edycji i usuwania zdarzenia.

 

Jeżeli w filtrze zostanie zaznaczony tylko jeden rodzaj zdarzenia a zdarzenie ma charakter pomiarowy, wówczas pod listą zdarzeń może pojawić się wykres obrazujący wartości pomiarów. W przypadku zdarzeń „temperatura”, „ciśnienie”, „cukier” o ile liczba zarejestrowanych pomiarów będzie większa niż jeden wyświetli się wykres zmian wartości w czasie (w przypadku ciśnienia dla obu wartości ciśnienia: skurczowego i rozkurczowego).

 

W przypadku zdarzeń podłączenia / odłączenia kroplówki / cewnika / materaca przeciwodleżynowego / tlenu oraz zdarzeń przebywania na spacerze / przepustce wyświetli się wykres czasu podłączenia kroplówki / cewnika / materaca przeciwodleżynowego / tlenu czy przebywania na spacerze / przepustce. Wartość „1” na takim wykresie oznacza okres podłączenia kroplówki / cewnika / materaca przeciwodleżynowego / tlenu czy przebywania na spacerze / przepustce, wartość „0” oznacza okres odłączenia kroplówki / cewnika / materaca przeciwodleżynowego / tlenu czy przebywania w budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego.

 

W przypadku zdarzeń „mocz” i „napój” prezentowany jest wykres słupkowy z dobowej zbiórki moczu i dobowej ilości spożytych płynów odpowiednio. Dla zapewnienia niezafałszowania wyników dane są prezentowane jedynie dla tych dni, w których pacjent przebywał w zakładzie opiekuńczo-leczniczym całą dobę (tak więc pomijane są dni przyjęcia i wypisu oraz dni przebywania na przepustce).

 

Aby zmodyfikować dane zdarzenia należy kliknąć ikonkę edycji przy danym zdarzeniu na liście. Otworzy się wówczas nowe okno z formularzem danych zdarzenia niemal identycznym jak w przypadku dodawania zdarzenia, z tym że wypełnionym danymi i z dodanym polem zaznaczenia przy polu jadłospisu w przypadku zdarzenia „posiłek”. Pole zaznaczenia przy jadłospisie służy do wskazania czy dane posiłku należy zaktualizować czy nie: jeśli pole zostanie zaznaczone wówczas dane posiłku przy zdarzeniu zostaną zaktualizowane, w przeciwnym razie dane te nie zostaną aktualizowane. Rozwiązanie takie jest podyktowane faktem, że jeśli posiłek z jadłospisu zostanie usunięty to jego nieświadoma aktualizacja poskutkowałaby jego usunięciem również ze zdarzenia. Po wprowadzeniu zmian w formularzu edycji zdarzenia należy je zapisać klikając przycisk „Zapisz”. Po modyfikacji zdarzenia wskaźniki pod nazwiskiem pacjenta są aktualizowane zgodnie ze nowym stanem aktualnym.

Aby usunąć zdarzenie należy kliknąć ikonkę usuwania zdarzenia przy danym zdarzeniu na liście i potwierdzić zamiar klikając „OK” w monicie jaki się pojawi. W przypadku usuwania zdarzenia „podłączenia kroplówki” / „podłączenia cewnika” / „podłączenia materaca przeciwodleżynowego” / „podłączenia tlenu” automatycznie usuwane jest także odpowiadające mu zdarzenie „odłączenia kroplówki” / „odłączenia cewnika” / „odłączenia materaca przeciwodleżynowego” / „odłączenia tlenu”. W przypadku usuwania zdarzenia „wyjście na spacer” automatycznie usuwane jest także odpowiadające mu zdarzenie „powrót ze spaceru”. W przypadku usuwania zdarzenia „wyjście na przepustkę” automatycznie usuwane jest także odpowiadające mu zdarzenie „powrót z przepustki”. Po modyfikacji zdarzenia wskaźniki pod nazwiskiem pacjenta są aktualizowane zgodnie ze nowym stanem aktualnym.

Nie zawsze dodanie / modyfikacja / usunięcie zdarzenia jest możliwe. Operacja taka nie jest możliwa gdyby zaburzyła porządek zdarzeń np. nie jest możliwe podłączenie tlenu czy zmierzenie temperatury gdy pacjent przebywa na przepustce, nie jest możliwe dokonanie kąpieli gdy pacjent jest na spacerze, nie jest możliwe usunięcie zdarzenia odłączenia kroplówki jeśli po nim występuje zdarzenie kolejnego podłączenia kroplówki, jako że w takiej sytuacji po usunięciu zdarzenia odłączenia kroplówki istniałyby dwa zdarzenia podłączenia kroplówki następujące po sobie, itd.

W ramach funkcjonalności obsługi pobytów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nad listą sal widoczny jest przycisk „Znajdź pacjenta”. Jego kliknięcie otwiera w nowym oknie wyszukiwarkę pacjentów przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Wyszukiwanie jest możliwe według imienia i nazwiska pacjenta. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu przycisku „Znajdź” wyświetla się lista pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania. Jeżeli pacjent jest aktualnie na spacerze lub przepustce, wówczas przy jego nazwisku pojawia się stosowna informacja, wskazująca że nie ma go w budynku. Wyświetlana jest ponadto informacja w której sali i na którym łóżku przebywa pacjent oraz kto jest upoważniony a kto nieupoważniony do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i do odwiedzin. Wszystkie te informacje mogą być pomocne zwłaszcza gdy zgłasza się osoba próbująca uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta lub pragnąca odwiedzić pacjenta – wówczas łatwo można sprawdzić czy dana osoba jest upoważniona i czy pacjent przebywa aktualnie na sali a jeśli tak to wskazać numer sali i łóżka. Przycisk „Przejdź” przy danym pacjencie pozwala natomiast w szybki sposób przejść do obsługi pacjenta – kliknięcie tego przycisku zamyka okno wyszukiwania pacjentów a wyświetla widok sal i łóżek z widoczną osobą danego pacjenta.

 

W ramach funkcjonalności obsługi pobytów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nad listą sal dla uprawnionych użytkowników widoczny jest także przycisk „Planuj zdarzenia”. Służy on do planowania zdarzeń do wykonania na rzecz pacjentów. Po jego kliknięciu otwiera się nowe okno z listą typów zdarzeń oraz listą już zaplanowanych zdarzeń.

 

Aby zaplanować nowe zdarzenie należy kliknąć odpowiednią ikonkę typu zdarzenia. Wyświetli się wówczas formularz planowania zdarzenia. Zdarzenie może być zaplanowane jako jednorazowe lub jako cykliczne. Aby zaplanować zdarzenie jako jednorazowe należy wskazać datę i godzinę kiedy ma zostać zarejestrowane oraz wskazać pacjenta / pacjentów na rzecz których czynność ma być wykonana. Aby zaplanować zdarzenie jako cykliczne należy wskazać datę i godzinę rozpoczęcia, datę i godzinę zakończenia oraz częstotliwość powtarzania i również wskazać pacjenta / pacjentów na rzecz których czynność ma być wykonana. Dodatkowo istnieje możliwość wskazania konkretnego personelu, który będzie odpowiedzialny za wykonanie danej czynności. Lista pacjentów ZOL w formularzu jest podzielona na sale. Przy każdej sali widnieje pole zaznaczenia, które umożliwia szybkie zaznaczenie / odznaczenie wszystkich pacjentów z danej sali. Po wypełnieniu formularza należy dane zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

 

Aby zmodyfikować dane zaplanowanego zdarzenia należy kliknąć ikonkę edycji przy danym zdarzeniu na liście zaplanowanych zdarzeń. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku planowania nowego zdarzenia z tym że wypełniony danymi zaplanowanego zdarzenia.

Po wprowadzeniu stosownym zmian w danych należy je zapisać.

Aby usunąć zaplanowane zdarzenie należy kliknąć ikonkę usuwania przy danym zdarzeniu na liście zaplanowanych zdarzeń. Wyświetli się wówczas monit z prośbą o potwierdzenie zamiaru jego usunięcia. Po potwierdzeniu zdarzenie znika z listy zaplanowanych zdarzeń.

Czynności zaplanowane na najbliższe dwanaście godzin oraz czynności zaplanowane z ostatniej (minionej) godziny wyświetlają się poniżej nazwiska pacjenta w postaci listy godzin i ikonek zdarzeń. Jeżeli godzina wykonania zaplanowanej czynności już minęła, wówczas jest ona prezentowana na czerwono. Jeżeli na realizację zaplanowanej czynności zostało mniej niż dziesięć minut, wówczas godzina jej wykonania jest prezentowana na pomarańczowo. Jeżeli na realizację zaplanowanej czynności została mniej niż godzina, wówczas godzina jej wykonania jest prezentowana na żółto. Jeżeli na realizację zaplanowanej czynności została co najmniej godzina, wówczas jest ona prezentowana na zielono. Zaplanowane czynności rejestruje się tak samo jak wszystkie inne zdarzenia, z tą różnicą że aby zarejestrować zaplanowaną czynność należy kliknąć ikonkę zdarzenia w sekcji „Zaplanowane czynności” poniżej nazwiska pacjenta – tylko tak zarejestrowana czynność zniknie z listy czynności zaplanowanych do wykonania.

 

Dwa szczególnego rodzaju zdarzenia to „wypis” i „zgon”. Po zarejestrowaniu dowolnego z tych zdarzeń pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zostaje zakończony (pacjent znika z widoku sal i łóżek a przy zajmowanym przez niego łóżku pojawia się informacja „puste”). Ponadto przy rejestracji któregokolwiek z tych zdarzeń okno rejestracji zdarzenia nie jest automatycznie zamykane, a wyświetlają się w nim odpowiednie przyciski. W przypadku rejestracji zdarzenia „wypis”, jeśli pobyt jest komercyjny a użytkownik rejestrujący wypis posiada uprawnienia do obsługi płatności, po zarejestrowaniu zdarzenia wyświetla się przycisk „Przejdź do płatności pacjenta”, którego kliknięcie wyświetla w tym samym oknie zakładkę „Płatności” karty pacjenta umożliwiając tym samym uregulowanie płatności za pobyt.

 

W przypadku rejestracji zdarzenia „zgon”, jeśli pobyt jest komercyjny a użytkownik rejestrujący wypis posiada uprawnienia do obsługi płatności, po zarejestrowaniu zdarzenia wyświetla się przycisk „Przejdź do płatności pacjenta”, którego kliknięcie wyświetla w tym samym oknie zakładkę „Płatności” karty pacjenta umożliwiając tym samym uregulowanie płatności za pobyt. Obok niego wyświetla się także przycisk „Przejdź do karty zgonu pacjenta”, którego kliknięcie wyświetla w tym samym oknie zakładkę „Dokumenty” karty pacjenta umożliwiając tym samym wystawienie karty zgonu. Kolejność czynności w karcie pacjenta (przyjęcie płatności i wystawienie karty zgonu) nie ma znaczenia.

 

Obok opisanego powyżej procesu rejestracji zdarzeń wykonywanych na rzecz pacjenta w ZOL, istnieje również interfejs rejestracji zdarzeń dedykowany dla urządzeń mobilnych. Adres URL zapewniający dostęp do takiej funkcjonalności jest widoczny w pozycji „Rejestrator zdarzeń w ZOL dla urządzeń mobilnych” w sekcji „Informacje” w ramach funkcjonalności „Konfiguracja” z menu „Administracja”. Po wejściu pod wskazany adres wyświetla się strona z listą personelu ZOL (tylko osoby posiadające PIN w danych użytkownika w jHIS) – dla każdej osoby widoczne jest zdjęcie (o ile zostało wgrane do formularza danych personelu) oraz imię i nazwisko.

 

Po kliknięciu na zdjęcie osoby, system prosi o wprowadzenie jej numeru PIN. Przycisk „▶” służy do zatwierdzania wpisanego numeru, zaś przycisk „⤫” pozwala na powrót do listy personelu.

 

Po wprowadzeniu numeru PIN i kliknięciu przycisku „▶”, jeśli PIN został wprowadzony poprawnie, wyświetlana jest lista pacjentów w ZOL oraz odnośnik umożliwiający wylogowanie się (w prawym górnym rogu). Dla każdego pacjenta wyświetlane jest zdjęcie (o ile zostało wprowadzone do karty pacjenta), imię, nazwisko, sala, łóżko oraz godzina najbliższej zaplanowanej czynności (o ile jakaś została zaplanowana na najbliższe dwanaście godzin lub w ciągu ostatniej minionej godziny). Jeżeli godzina wykonania zaplanowanej czynności już minęła, wówczas jest ona prezentowana na czerwono. Jeżeli na realizację zaplanowanej czynności zostało mniej niż dziesięć minut, wówczas godzina jej wykonania jest prezentowana na pomarańczowo. Jeżeli na realizację zaplanowanej czynności została mniej niż godzina, wówczas godzina jej wykonania jest prezentowana na żółto. Jeżeli na realizację zaplanowanej czynności została co najmniej godzina, wówczas jest ona prezentowana na zielono.

 

Po kliknięciu na wybranym pacjencie wyświetla się lista zaplanowanych czynności na najbliższe dwanaście godzin oraz w ciągu ostatniej (minionej) godziny (wyróżnianie godzin kolorami jest zgodne z zasadą opisaną w poprzednim akapicie), lista wszystkich możliwych do zarejestrowania czynności oraz lista wszystkich zarejestrowanych czynności. Ponadto panel nawigacyjny na górze pozwala na powrót do listy pacjentów oraz na wylogowanie się.

 

Kliknięcie na ikonce zaplanowanego zdarzenia lub na ikonce dowolnego zdarzenia lub na ikonce edycji zarejestrowanego zdarzenia wyświetla formularz rejestracji zdarzenia wyglądający i funkcjonujący identycznie jak opisano wcześniej w niniejszym rozdziale. Kliknięcie na ikonce usuwania zarejestrowanego zdarzenia wyświetla monit z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia zdarzenia – po potwierdzeniu zdarzenie znika z listy.