Jadłospis

Jadłospis

Funkcjonalność „Jadłospis” w menu „ZOL” służy do definiowania jadłospisów dla zakładu opiekuńczo-leczniczego. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista wyboru zakładów opiekuńczo-leczniczych. Po wybraniu zakładu i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista jadłospisów a przy każdym z nich przyciski „Zakupy”, „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą jadłospisów wyświetlają się przyciski „Dodaj” i „Zakupy (zbiorczo)”.

Aby dodać nowy jadłospis należy kliknąć przycisk „Dodaj” widoczny pod listą jadłospisów. Wyświetli się wówczas formularz dodawania jadłospisu. W formularzu domyślnie wyświetlają się pola do wprowadzenia wszystkich posiłków jednego dnia jadłospisu. Jeżeli te same posiłki mają się powtarzać w różnych dniach, wówczas należy skorzystać z przycisku „Więcej” widocznego pod polem daty – każde jego kliknięcie wyświetla dodatkowe pole umożliwiające wprowadzenie kolejnej daty dla tego samego zestawu posiłków. Przy każdym rodzaju posiłku wyświetla się pole umożliwiające wprowadzenie nazwy posiłku oraz trójka pól umożliwiających wprowadzenie nazwy, ilości i jednostki miary (domyślnie gramy) jednego składnika posiłku. Aby wyświetlić więcej pól umożliwiających wprowadzenie więcej składników posiłku należy kliknąć przycisk „Więcej” widoczny pod nazwą posiłku. Wyświetli się wówczas dodatkowa trójka pól do wprowadzenia nazwy, ilości i jednostki miary dodatkowego składnika. Aby dodać nową pozycję do jadłospisu (datę lub zestaw dat oraz zestaw posiłków) należy skorzystać z przycisku „Więcej pozycji” widocznego na dole formularza. W przypadku pomyłki przy tworzeniu jadłospisu można skorzystać z przycisków „Czyść” w poszczególnych kolumnach formularza, które usuwają wszystkie dane w odpowiedniej kolumnie w danej pozycji jadłospisu. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”. Dni w których wszystkie pola zostaną pozostawione puste, zostaną zignorowane przy zapisie.

Aby zmodyfikować jadłospis należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym jadłospisie na liście jadłospisów. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania jadłospisu, z tym że wypełniony danymi edytowanego jadłospisu. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klikając przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć jadłospis należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym jadłospisie na liście jadłospisów. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji jadłospisu z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia jadłospisu należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń”.

Aby wygenerować listę zakupów potrzebnych do przygotowania posiłków według danego jadłospisu należy kliknąć przycisk „Zakupy” przy danym jadłospisie na liście jadłospisów. Wyświetli się wówczas formularz umożliwiający wskazanie okresu na jaki mają być przygotowane posiłki i liczby pensjonariuszy (domyślnie liczba pensjonariuszy jest wyliczana na podstawie ich przypisania do jadłospisów). Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Wygeneruj listę zakupów” poniżej formularza wyświetli się lista zakupów oraz przycisk „Drukuj” umożliwiający pobranie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie tej listy.

Aby wygenerować zbiorczą listę zakupów dla wszystkich jadłospisów łącznie należy kliknąć przycisk „Zakupy (zbiorczo)” widoczny pod listą jadłospisów. Wyświetli się wówczas formularz analogiczny do tego, który był używany do generowania listy zakupów dla pojedynczego jadłospisu, z tą tylko różnicą, że wymagający wskazania liczby pensjonariuszy dla każdego z jadłospisów.