Zdarzenia Medyczne - automatyczna wymiana danych z platformą P1

System jHIS™ został zintegrowany z platformą P1 w zakresie przekazywania do platformy P1 Zdarzeń Medycznych dotyczących zrealizowanych wizyt. Mechanizm ten jest niewidoczny dla użytkownika – wszystko odbywa się automatycznie. Zdarzenia Medyczne są generowane podczas:

  • zamykania wizyty przez personel ją realizujący
  • modyfikowania parametrów pacjenta, rozpoznań (ICD-10), procedur (ICD-9), danych dotyczących ciąży, informacji o implantach w już zamkniętej wizycie przez personel ją realizujący
  • przywracania wizyty zrealizowanej / niezrealizowanej do stanu wizyty umówionej
  • modyfikowania danych usług NFZ-owych zakodowanych przy zamykaniu wizyt

Aby Zdarzenie Medyczne mogło być wygenerowane i wysłane do platformy P1, zalogowany użytkownik musi być wpisany do bazy personelu (funkcjonalność „Personel” z menu „Personel”) a jego konto użytkownika musi być spięte z osobą z bazy personelu (funkcjonalność „Konta użytkowników” z menu „Administracja”, pole „Użytkownik to personel”).