ZnanyLekarz - integracja z systemem jHIS™

System jHIS™ ma wbudowane mechanizmy integracji z serwisem ZnanyLekarz w zakresie publikowania wolnych terminów z systemu jHIS™ w serwisie ZnanyLekarz i rejestrowania w systemie jHIS™ wizyt umówionych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz. Aby uruchomić w systemie jHIS™ komunikację z serwisem ZnanyLekarz należy przedsięwziąć kilka kroków. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się jako placówka w serwisie ZnanyLekarz. W tym celu należy wejść na stronę serwisu (https://www.znanylekarz.pl/) i w menu kliknąć pozycję „Zarejestruj się” i wybrać opcję „jako placówka”.

Następnie należy przeprowadzić proces rejestracji placówki w serwisie ZnanyLekarz, a więc podać wszystkie niezbędne dane placówki, w tym adresy świadczenia usług, rodzaje świadczonych usług i lekarzy pracujących w placówce. Gdy proces rejestracji zostanie zakończony należy skontaktować się z doradcą serwisu ZnanyLekarz (przez formularz kontaktowy na stronie serwisu). W wiadomości należy:

 • Poprosić o włączenie mechanizmów integracji serwisu ZnanyLekarz z systemem jHIS™.
 • Poprosić o dane dostępowe, czyli login (zwany też „client id”) i hasło (zwane też „secret”), jakich system jHIS™ będzie używał do autoryzacji w serwisie ZnanyLekarz.
 • Poprosić aby serwis ZnanyLekarz wysyłał powiadomienia na odpowiedni adres w systemie jHIS™ (adres ten należy skopiować z pola „Adres na jaki serwis ZnanyLekarz ma wysyłać powiadomienia” widocznego w formularzu, który wyświetla się po wybraniu funkcjonalności „Konfiguracja” z menu „Administracja” w systemie jHIS™)

Po otrzymaniu wiadomości od doradcy serwisu ZnanyLekarz (zawierającej dane dostępowe) należy w systemie jHIS™ wybrać funkcjonalność „Konfiguracja” w menu „Administracja” a następnie wprowadzić otrzymane dane do pól „Login dla mechanizmów integracyjnych do autoryzacji w serwisie ZnanyLekarz” i „Hasło dla mechanizmów integracyjnych do autoryzacji w serwisie ZnanyLekarz” i zapisać je klikając przycisk „Uaktualnij” widoczny na dole formularza.

Po zakończeniu konfiguracji połączenia systemu jHIS™ z serwisem ZnanyLekarz automatycznie rozpoczyna się proces synchronizacji danych pomiędzy systemem jHIS™ a serwisem ZnanyLekarz. Jako że proces synchronizacji może potrwać kilka minut, należy odczekać przed podjęciem kolejnych czynności.

Gdy proces synchronizacji zakończy się należy dokonać powiązania danych znajdujących się w systemie jHIS™ z danymi wprowadzonymi do systemu ZnanyLekarz. W tym celu należy:

 • z menu „Administracja” w podmenu „Słowniki” wybrać funkcjonalność „Usługi komercyjne” i wyedytować każdą z usług (jaka będzie funkcjonować w serwisie ZnanyLekarz) wskazując w polu „Usługa z serwisu ZnanyLekarz” odpowiadającą usługę z serwisu ZnanyLekarz
 • z menu „Administracja” wybrać funkcjonalność „Cenniki” i wyedytować każdy z cenników (jaki będzie funkcjonować w serwisie ZnanyLekarz) zaznaczając przy takich cennikach pole „Cennik używany w serwisie ZnanyLekarz” (w każdej poradni może być tylko jeden cennik oznaczony w taki sposób; jeśli dana usługa występuje w dwóch różnych cennikach oznaczonych w taki sposób to w obydwu musi mieć taką samą cenę)
 • z menu „Administracja” w podmenu „Struktura organizacyjna” wybrać funkcjonalność „Opieka medyczna”, następnie przejść do zakładki „Przychodnie” i wyedytować każdą z przychodni (jaka będzie funkcjonować w serwisie ZnanyLekarz) wskazując w polu „Placówka w serwisie ZnanyLekarz” odpowiadającą placówkę z serwisu ZnanyLekarz
 • z menu „Administracja” w podmenu „Struktura organizacyjna” wybrać funkcjonalność „Opieka medyczna”, następnie przejść do zakładki „Poradnie / Oddziały” i wyedytować każdą z poradni (jaka będzie funkcjonować w serwisie ZnanyLekarz) wskazując w polu „Adres w serwisie ZnanyLekarz” odpowiadający adres z serwisu ZnanyLekarz
 • z menu „Personel” wybrać funkcjonalność „Personel” i wyedytować każdą osobę (jaka będzie funkcjonować w serwisie ZnanyLekarz) wskazując w polu „Osoba w serwisie ZnanyLekarz” odpowiadającą osobę z serwisu ZnanyLekarz

Wprowadzenie powyższych powiązań kończy proces konfiguracji mechanizmów integracyjnych. Od tego momentu możliwe jest już korzystanie ze zintegrowanego środowiska jHIS-ZnanyLekarz, co oznacza że:

 • zaplanowane w grafikach w jHIS™ sloty z zaznaczonym polem „Widoczność w serwisie ZnanyLekarz” będą automatycznie przekazywane do serwisu ZnanyLekarz
 • informacje o planowaniach / przeniesieniach / odwołaniach wizyt w jHIS™ na slotach z zaznaczonym polem „Widoczność w serwisie ZnanyLekarz” będą automatycznie przekazywane do serwisu ZnanyLekarz
 • informacje o planowaniach / przeniesieniach / odwołaniach wizyt w serwisie ZnanyLekarz będą automatycznie przekazywane do systemu jHIS™ a wraz z nimi dane pacjentów (pacjent w systemie jHIS™ odpowiadający pacjentowi z serwisu ZnanyLekarz jest ustalany na podstawie adresu email; jeśli pacjent o danym adresie email nie istnieje w jHIS, wówczas jest automatycznie dodawany do jHIS™ i oznaczany jako pacjent zarejestrowany przez serwis ZnanyLekarz i wymagający weryfikacji / uzupełnienia danych)

Integracja systemu jHIS™ z serwisem ZnanyLekarz posiada ograniczenie polegające na tym, że sloty mogą być tworzone / modyfikowane / usuwane tylko po stronie systemu jHIS™. Utworzenie / modyfikacja / usunięcie slotu po stronie serwisu ZnanyLekarz spowoduje, że proces synchronizacji i tak nadpisze zmiany wprowadzone w systemie ZnanyLekarz stanem faktycznym z systemu jHIS™.