Wizyty planowe u personelu

Po wybraniu z menu „Wizyty” funkcjonalności „Wizyty planowe u personelu” wyświetla się wyszukiwarka wolnych terminów i zaplanowanych wizyt w dniu dzisiejszym u określonej osoby z personelu medycznego. W pierwszej kolejności należy wybrać osobę z personelu medycznego i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Jeżeli istnieją jakiekolwiek grafiki pracy danej osoby, wówczas na stronie wyświetla się siatka terminarza (w przeciwnym razie wyświetla się stosowny komunikat). Siatka ma kolumny odpowiadające wszystkim poradniom, w których istnieją grafiki pracy wybranej osoby z personelu, z wyłączeniem tych, w których dla wybranej osoby z personelu na dany czas zdefiniowano okres nieczynności. W nagłówkach kolumn wyświetlane są skróty nazw poradni. Wiersze odpowiadają z kolei możliwym godzinom przyjęć (siatka jest ograniczona do łącznych godzin pracy wszystkich wyświetlanych poradni a każda godzina podzielona jest na 12 części po 5 minut). Wolne terminy i umówione wizyty naniesione na siatkę, przycisku nawigacji w formularzu nad siatką oraz proces umawiania i obsługi wizyt jest identyczny jak opisano w rozdziale „Wizyty planowe w poradni”.