Wizyty na dziś

Wizyty na dziś

Funkcjonalność „Wizyty na dziś” z menu „Wizyty” służy do drukowania list wizyt umówionych na bieżący dzień do określonego lekarza a także odznaczania faktu telefonicznego potwierdzenia wizyty pacjenta (o ile taka praktyka jest stosowana w zakładzie opieki zdrowotnej). Jeżeli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia dostępu do wszystkich zaplanowanych wizyt, wówczas po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz wyboru lekarza. Po wybraniu lekarza i kliknięciu przycisku „Wyświetl” wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie listy wizyt umówionych na bieżący dzień do określonego lekarza, poniżej prezentowana jest tabela z listą wizyt i statusem potwierdzenia. Jeżeli wizyta nie została potwierdzona wyświetla się przy niej przycisk „Potwierdź”.

Jeżeli wizyta zostanie potwierdzona (np. telefonicznie) wówczas fakt ten należy odnotować klikając przycisk „Potwierdź”. Wówczas wizyta zostanie oznaczona jako potwierdzona.

Jeżeli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia dostępu jedynie do własnych zaplanowanych wizyt, wówczas filtr wyboru lekarza nie jest widoczny a od razu wyświetla się odnośnik do pliku z listą wizyt zalogowanego użytkownika i tabela z listą wizyt zalogowanego użytkownika.