Wizyty dodatkowe

Wizyty dodatkowe

Do umawiania wizyt dodatkowych i obsługi już umówionych wizyt dodatkowych służy funkcjonalność „Wizyty dodatkowe” z menu „Wizyty”. Po wybraniu z menu „Wizyty” funkcjonalności „Wizyty dodatkowe” wyświetla się wyszukiwarka lekarzy pracujących i aparatur funkcjonujących w poradniach znajdujących się w przychodniach, do których dostęp ma zalogowany użytkownik. W pierwszej kolejności należy wybrać poradnię i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Jeżeli istnieją lekarze pracujący i/lub aparatura funkcjonująca w wybranej poradni wówczas na stronie wyświetlają się w kolumnach pod nazwiskami tych lekarzy i nazwami aparatur umówione wizyty dodatkowe w danym dniu (lub informacja o braku wizyt dodatkowych umówionych do danego lekarza lub na daną aparaturę w danym dniu). Nazwiska lekarzy, którzy danego dnia planowo nie pracują oraz nazwy aparatur, które danego dnia planowo nie funkcjonują są wyświetlane kolorem szarym (nie uniemożliwia to jednakże umawiania wizyt dodatkowych w tym czasie). Lekarze, dla których w danej poradni na dany czas zdefiniowano okres nieczynności są pomijani w wynikach wyszukiwania. Wizyty dodatkowe wyświetlane są według schematu:

 • umówione i zrealizowane wizyty, które nie wymagają uzupełnienia informacji ani weryfikacji są wyświetlane na zielono
 • umówione i zrealizowane wizyty, które wymagają uzupełnienia informacji lub weryfikacji (dołączenie skierowania, dołączenie dokumentu ubezpieczeniowego, uregulowanie płatności, wypełnienie wymaganych dokumentów) są wyświetlane na czerwono
 • niezrealizowane wizyty są wyświetlane na szaro

W dolnej części strony wyświetla się formularz umożliwiający umówienie nowej wizyty dodatkowej.

W formularzu wyszukiwania widocznym w górnej części strony znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

 • <<< - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • << - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • < - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
 • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
 • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
 • > - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
 • >> - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
 • >>> - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok terminarza na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Aby umówić nową wizytę dodatkową należy korzystając z formularza widocznego w górnej części strony przejść pod właściwy dzień, w którym ma być umówiona wizyta nowa dodatkowa (o ile jest to inny dzień niż aktualnie prezentowany). Następnie w formularzu widocznym w dolnej części strony wskazać personel do którego ma być umówiona wizyta dodatkowa lub aparaturę na jaką ma zostać umówiona wizyta dodatkowa, godzinę wizyty (domyślnie jest ustawiona godzina bieżąca), gabinet (wskazanie gabinetu jest wymagane tylko w przypadku wizyt do personelu; jeśli jest tylko jeden gabinet w poradni to jest on automatycznie wybrany), typ wizyty (jeśli istnieje typ wizyty domyślny dla poradni to jest on automatycznie wybrany) i rodzaj wizyty (domyślny rodzaj wizyty w poradni jest wybrany automatycznie) i kliknąć przycisk „Umów wizytę dodatkową”. Po naciśnięciu tego przycisku rozpoczyna się proces umawiania wizyty dodatkowej, który wygląda identycznie jak proces umawiania wizyty planowej opisany w rozdziale „Wizyty planowe w poradni”. W przypadku planowania wizyt komercyjnych w poradniach w których został zdefiniowany domyślny cennik oprócz przycisku „Umów wizytę dodatkową” pojawia się też przycisk „Umów wizytę dodatkową (użyj domyślnego cennika)”, który pozwala na skrócenie procesu umawiania wizyty poprzez automatyczny wybór domyślnego cennika.

Funkcjonalność „Wizyty dodatkowe” umożliwia także obsługę umówionych wizyt dodatkowych. Po kliknięciu na umówioną wizytę dodatkową otwiera się okno ze szczegółami tej wizyty, w którym pod podstawowymi informacjami o wizycie pojawia się informacja o zapisanym pacjencie. Przy każdym pacjencie prezentowana jest informacja o statusie wizyty, brakach dotyczących wizyty oraz przyciski akcji, które są identyczne jak opisane w rozdziale „Wizyty planowe w poradni”.