Pakiety rehabilitacyjne

Pakiety rehabilitacyjne

Funkcjonalność „Pakiety rehabilitacyjne” z menu „Wizyty” służy do definiowania zniżek przysługujących pacjentom na realizację cykli zabiegów rehabilitacyjnych komercyjnych w sytuacji gdy pacjent decyduje się uiścić opłatę za cały cykl z góry. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych pakietów a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą pakietów widoczny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy pakiet należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania pakietu, w którym należy określić nazwę pakietu i przysługującą procentową zniżkę oraz ewentualnie określić kryteria zastosowania pakietu, czyli przy jakiej liczbie zabiegów (dziennie), jakiej ilości dni zabiegowych i jakich rodzajach zabiegów można użyć danego pakietu. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając na przycisk „Dodaj” pod formularzem.

Aby zmodyfikować dane pakietu należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy właściwym pakiecie na liście pakietów. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania pakietu z tym że wypełniony danymi pakietu. W formularzu należy wprowadzić pożądane zmiany i zapisać je klikając na przycisk „Uaktualnij” pod formularzem.

Aby usunąć pakiet należy kliknąć przycisk „Usuń” przy właściwym pakiecie na liście pakietów. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych pakietu z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia pakietu należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń” pod formularzem.