Rejestr orzeczeń lekarskich

MP Book 001.png

„Rejestr orzeczeń lekarskich” to funkcjonalność pozwalająca na drukowanie rejestru wydanych orzeczeń lekarskich. Rejestr jest tworzony automatycznie – wpisy do rejestru są dodawane gdy lekarz wystawia orzeczenie. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz umożliwiający zawężenie rejestru do zadanego okresu w jakim oświadczenia zostały wystawione. Jeśli daty w formularzu nie zostaną wpisane, wówczas system wyświetli pełny rejestr. Po kliknięciu przycisku „Wyświetl” wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie rejestru orzeczeń lekarskich (ma on format pliku PDF). Poniżej wyświetla się tabela z danymi z rejestru orzeczeń lekarskich. Jeżeli system został skonfigurowany w taki sposób aby za pomocą urządzenia z ekranem dotykowym rejestrować podpisy pacjentów kwitujące odbiór orzeczeń i stosowne podpisy zostały zarejestrowane, wówczas są one nadrukowywane w rejestrze orzeczeń lekarskich (w pliku PDF i w tabeli na stronie).