Księga wizytacji stanowisk pracy

MP Book 005.png

„Księga wizytacji stanowisk pracy” to funkcjonalność pozwalająca na prowadzenie i drukowanie księgi wizytacji stanowisk pracy. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz umożliwiający wyświetlenie księgi po zawężeniu do konkretnego okresu przeprowadzenia wizytacji (przycisk „Wyświetl”) oraz umożliwiający dodanie nowego wpisu do księgi (przycisk „Dodaj wpis”).

Aby dodać wpis do księgi wizytacji stanowisk pracy należy kliknąć przycisk „Dodaj wpis”. Wówczas w nowym oknie wyświetli się formularz do wprowadzania informacji o wizytacji stanowisk pracy. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając na przycisk „Zapisz”. Wraz z zapisem danych okno dodawania nowego wpisu do księgi jest zamykane.

Aby wydrukować zawartość księgi wizytacji stanowisk pracy należy wprowadzić w formularzu ewentualne kryteria zawężające a następnie kliknąć przycisk „Wyświetl”. Wyświetli się wówczas odnośnik umożliwiający wydrukowanie księgi (ma ona format pliku PDF). Poniżej wyświetla się tabela z danymi z księgi.