Księga udzielonych konsultacji

MP Book 003.png

„Księga udzielonych konsultacji” to funkcjonalność pozwalająca na drukowanie księgi udzielonych konsultacji w ramach wizyt medycyny pracy. Księga jest tworzona automatycznie – wpisy do księgi są dodawane gdy lekarz wprowadza informację o zakresie udzielonej konsultacji. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz umożliwiający zawężenie księgi do zadanego okresu w jakim odbyły się wizyty podczas których konsultacje zostały udzielone. Jeśli daty w formularzu nie zostaną wpisane, wówczas system wyświetli pełną księgę. Po kliknięciu przycisku „Wyświetl” wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie księgi udzielonych konsultacji (ma ona format pliku PDF). Poniżej wyświetla się tabela z danymi z księgi.