Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych

MP Book 002.png

„Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych” to funkcjonalność pozwalająca na drukowanie i uzupełnianie księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych. Księga jest tworzona automatycznie – wpisy do księgi tworzone są gdy lekarz wystawiając orzeczenie lekarskie wprowadzi informację o podejrzeniu lub rozpoznaniu choroby zawodowej. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz umożliwiający zawężenie księgi do zadanego okresu zarejestrowania podejrzenia choroby zawodowej. Jeśli daty w formularzu nie zostaną wpisane, wówczas system wyświetli pełną księgę. Po kliknięciu przycisku „Wyświetl” wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych (ma ona format pliku PDF) oraz tabela z listą wpisów w księdze.

 

Przy każdym wpisie w ostatniej kolumnie tabeli widoczny jest przycisk „Uzupełnij” umożliwiający wprowadzenie/skorygowanie informacji o dacie i nazwie instytucji, której przekazano sprawę oraz wyniku postępowania. Po kliknięciu tego przycisku otwiera się w nowym oknie formularz umożliwiający wprowadzenie wspomnianych danych.

 

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Zapisz” a następnie można zamknąć okno klikając przycisk „Zamknij”.