Dostępne wersje systemu jHIS™

Niniejsza dokumentacja opisuje system jHIS™ w pełnym zakresie jego funkcjonalności. W zależności od wykupionej licencji zakres dostępnych funkcjonalności może być węższy niż ujęty w dokumentacji.

Wersja podstawowa systemu jHIS obejmuje następujące moduły i funkcjonalności:

 • Konto – zmiana hasła i przeglądanie wiadomości od administratora systemu
 • Administracja – konfiguracja systemu z wyjątkiem konfiguracji modułu rehabilitacyjnego, konfiguracji systemu kolejkowego jHQ i konfiguracji mechanizmów integracji z systemem jERP, zarządzanie strukturą organizacyjną z wyjątkiem możliwości określania parametrów i rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych na poziomie poradni i aparatur, zarządzanie uprawnieniami, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie powiadomieniami, zarządzanie słownikami z wyjątkiem katalogu świadczeń rehabilitacyjnych i słowników medycyny pracy, przeglądanie logu prób nieautoryzowanego dostępu do systemu, przeglądanie historii zmian danych w systemie, zarządzanie kontami dostępu do systemu eWUŚ, zarządzanie cennikami usług komercyjnych
 • Rejestracja – dodawanie pacjentów, zarządzanie danymi pacjentów aktywnych i nieaktywnych z wyjątkiem historii zatrudnienia, przeglądanie zestawień dotyczących deklaracji pacjenta, przeglądanie ewidencji ogólnej oraz ksiąg rejestrowych i przyjęć, przeglądanie zestawień płatności zrealizowanych i niezrealizowanych, pobieranie pieniędzy z kas, przeglądanie cenników, zarządzanie bazą personelu i jednostek zewnętrznych, zarządzanie dofinansowaniami, komunikator
 • Personel – zarządzanie danymi personelu medycznego z wyjątkiem wskazywania zabiegów rehabilitacyjnych jakich personel nie realizuje, planowanie grafików pracy personelu i aparatury z możliwością definiowania dystansu pomiędzy placówkami, zarządzanie pulami recept, zarządzanie kontraktami personelu
 • Wizyty – umawianie i obsługa wizyt planowych i dodatkowych, w tym odwoływanie wizyt i uzupełnianie informacji o ubezpieczeniu
 • Gabinet – konfiguracja gabinetu, w tym konfiguracja podręcznej apteczki leków i zlecanych badań diagnostycznych oraz konfiguracja dostępu do EDM, definiowanie szablonów dokumentów i formularzy, gabinet lekarski ogólny bez obsługi diagramu uzębienia i diagramu oka oraz bez wskazywania zestawów badań i zestawów pacjenta przy kierowaniu na zabieg / operację, przeglądanie statystyk użytkowania modułu gabinetowego
 • NFZ – zarządzanie słownikami ICD-9 i ICD-10

Wersja podstawowa może być rozszerzona o następujące moduły i funkcjonalności:

 • NFZ – kodowanie wizyt i badań diagnostycznych zgodnie z wytycznymi NFZ, zarządzanie usługami i badaniami diagnostycznymi, eksportowanie i importowanie oraz przeglądanie danych komunikatów wymienianych pomiędzy systemem jHIS a systemem NFZ SZOI, zarządzanie słownikiem usług NFZ-owych
 • Rehabilitacja – konfiguracja modułu rehabilitacyjnego na poziomie całego systemu oraz możliwość określania parametrów i rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych na poziomie poradni i aparatur, zarządzanie katalogiem świadczeń rehabilitacyjnych, wskazywanie zabiegów rehabilitacyjnych jakich personel nie realizuje, planowanie i obsługa zabiegów rehabilitacyjnych, gabinet terapeutyczny
 • Medycyna pracy – zarządzanie słownikami medycyny pracy, historia zatrudnienia pacjenta, planowanie i obsługa medycyny pracy, księgi medycyny pracy
 • Stomatologia – obsługa diagram uzębienia w gabinecie stomatologicznym
 • Okulistyka – obsługa diagramu oka w gabinecie okulistycznym
 • Punkt pobrań – obsługa punktu pobrań
 • MARCEL – mechanizmy integracji systemu jHIS z systemem MARCEL obsługującym m.in. laboratorium diagnostyczne ALAB Laboratoria Sp. z o.o. (integracja w oparciu o protokół HL7 Version 2.3; funkcjonalność możliwa do wykorzystania jedynie wraz z obsługą punktu pobrań)
 • Nemo-Q – mechanizmy integracji systemu jHIS z systemem kolejkowym NEMO-Q
 • Szpital – zarządzanie słownikami i zestawami narzędzi i pacjenta, planowanie i obsługa operacji (izba przyjęć, oddział jednodniowy, blok operacyjny), prowadzenie i przeglądanie ksiąg, wskazywanie w ramach obsługi gabinetowej w izbie przyjęć zestawów badań i zestawów pacjenta przy kierowaniu na zabieg / operację
 • ZOL – obsługa przyjęć do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pobytów w zakładzie opiekuńczo-lecznicznym w tym tworzenia jadłospisów, wypisów z zakładu opiekuńczo- leczniczego, przeglądania historii pobytów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • eLab – mechanizmy integracji systemu jHIS z systemem eLab obsługującym m.in. laboratorium diagnostyczne Diagnostyka Sp. z o. o. (integracja w oparciu o WebService i protokół HL7 CDA; funkcjonalność możliwa do wykorzystania jedynie wraz z obsługą punktu pobrań)
 • Termometry – mechanizmy monitorowania termometrów internetowych, rejestrowania pomiarów temperatury i powiadamiania o odchyleniach od normy i nieprawidłowościach działania
 • Drukarki fiskalne – mechanizmy drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych online
 • Portal dla pacjentów – portal internetowy umożliwiający pacjentom samodzielne umawianie się na wizyty i odwoływanie wizyt oraz funkcjonalności zarządzania treściami prezentowanymi w portalu i weryfikowania internetowych zgłoszeń rejestracyjnych pacjentów
 • Portal dla instytucji – portal internetowy umożliwiający instytucjom samodzielne umawianie pracowników na wizyty medycyny pracy
 • Szczepienia – zarządzanie słownikami magazynów, dostawców i szczepionek, obsługa dostaw szczepionek, przeniesień międzymagazynowych, brakowania i ostrzegania o zbliżającym się końcu terminu ważności szczepionek, wystawianie zleceń na szczepienia, obsługa punktu szczepień
 • Środki do realizacji świadczeń – zarządzanie słownikami magazynów, dostawców i środków do realizacji świadczeń, obsługa dostaw środków do realizacji świadczeń, przeniesień międzymagazynowych, brakowania i ostrzegania o zbliżającym się końcu terminu ważności środków, wystawianie i obsługa zleceń na realizację świadczeń komercyjnych
 • Zasoby – zarządzanie słownikami magazynów i dostawców, obsługa dostaw zasobów, przeniesień międzymagazynowych, brakowania i ostrzegania o zbliżającym się końcu terminu ważności zasobów, określanie zapotrzebowania na zasoby przy realizacji usług komercyjnych
 • Interakcje – zarządzanie słownikiem czynników interakcji, zarządzanie bazą interakcji, wykrywanie i wyświetlanie interakcji w gabinecie lekarskim
 • jHQ2 – wbudowany system kolejkowy jPALIO™ Hybrid Queuer
 • jERP™ – mechanizmy integracji systemu jHIS™ z systemem finansowo-księgowym jERP™ w zakresie przekazywania z jHIS™ do jERP™ danych kontrahentów i faktur pierwotnych
 • ZnanyLekarz – mechanizmy integracji systemu jHIS z serwisem ZnanyLekarz w zakresie publikowania wolnych terminów z systemu jHIS w serwisie ZnanyLekarz i rejestrowania w systemie jHIS wizyt umówionych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz