Wypisy

Wypisy

Funkcjonalność „Wypisy” z menu „Szpital” służy do obsługi dyspozycji wypisu pacjentów ze szpitala. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka dyspozycji wypisu pacjentów wystawionych w dniu dzisiejszym. W wyszukiwarce dostępne są do wyboru wszystkie oddziały na których zalogowany personel pracuje. W pierwszej kolejności należy wybrać oddział i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Wyświetlana jest wówczas pod wyszukiwarką lista dyspozycji wypisu z danego oddziału wystawionych w dniu dzisiejszym. W wyszukiwarce znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

  • <<< - umożliwia wyświetlenie dyspozycji wypisu z danego oddziału wystawionych w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
  • << - umożliwia wyświetlenie dyspozycji wypisu z danego oddziału wystawionych w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
  • < - umożliwia wyświetlenie dyspozycji wypisu z danego oddziału wystawionych w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
  • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
  • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
  • > - umożliwia wyświetlenie dyspozycji wypisu z danego oddziału wystawionych w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
  • >> - umożliwia wyświetlenie dyspozycji wypisu z danego oddziału wystawionych w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
  • >>> - umożliwia wyświetlenie dyspozycji wypisu z danego oddziału wystawionych w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok dyspozycji wypisu z danego oddziału na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Aby dokonać wypisu uprawniony użytkownik klika przycisk „Dokonaj wypisu” przy danym pacjencie na liście. Wyświetla się wówczas formularz wypisu (wstępnie wypełniony danymi wyekstrahowanymi automatycznie z procesu leczenia z możliwością ich zmodyfikowania) w którym należy wypełnić sekcję danych dotyczących wypisu albo sekcję danych dotyczących zgonu pacjenta i zatwierdzić przyciskiem „Dokonaj wypisu”.

System powraca wówczas do widoku dyspozycji wypisu na oddziale przy czym zrealizowana dyspozycja znika z listy, wyświetlany jest natomiast odnośnik umożliwiający pobranie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie wypisu pacjenta ze szpitala.