Przyjęcia pacjentów

Przyjęcia

Funkcjonalność „Przyjęcia” z menu „Szpital” służy do obsługi dyspozycji przyjęć pacjentów (przyjęcie pacjenta skierowanego na oddział z izby przyjęć) oraz dyspozycji przeniesień pacjentów (przyjęcie pacjenta przeniesionego z innego oddziału). Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka dyspozycji przyjęcia / przeniesienia pacjentów wystawionych w dniu dzisiejszym. W wyszukiwarce dostępne są do wyboru wszystkie oddziały na których zalogowany personel pracuje. W pierwszej kolejności należy wybrać oddział i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Wyświetlana jest wówczas pod wyszukiwarką lista dyspozycji przyjęcia / przeniesienia pacjentów na dany oddział wystawionych w dniu dzisiejszym (aby dyspozycja przyjęcia wyświetliła się na liście dyspozycji, wizyta na izbie przyjęć musi być zakończona). W wyszukiwarce znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

  • <<< - umożliwia wyświetlenie dyspozycji przyjęcia / przeniesienia na dany oddział wystawionych w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
  • << - umożliwia wyświetlenie dyspozycji przyjęcia / przeniesienia na dany oddział wystawionych w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
  • < - umożliwia wyświetlenie dyspozycji przyjęcia / przeniesienia na dany oddział wystawionych w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
  • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
  • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
  • > - umożliwia wyświetlenie dyspozycji przyjęcia / przeniesienia na dany oddział wystawionych w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
  • >> - umożliwia wyświetlenie dyspozycji przyjęcia / przeniesienia na dany oddział wystawionych w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
  • >>> - umożliwia wyświetlenie dyspozycji przyjęcia / przeniesienia na dany oddział wystawionych w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok dyspozycji przyjęcia / przeniesienia na dany oddział na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Przy każdej dyspozycji widoczny jest przycisk „Dokonaj przyjęcia”, którego kliknięcie skutkuje wyświetleniem formularza przyjęcia. W formularzu tym określa się datę i godzinę przyjęcia, wskazuje salę, łóżko dla pacjenta, określa lekarza prowadzącego i rodzaj pobytu. W przypadku pobytów NFZ-owych i oddziałów wymagających skierowania w formularzu wskazuje się skierowanie (które powinno być wystawione na izbie przyjęć wraz z dyspozycją przyjęcia na oddział). W przypadku pobytów komercyjnych wskazuje się cennik oraz ewentualnie wskazuje usługi komercyjne do realizacji.

Po wypełnieniu formularza, jeżeli wskazane łóżko jest wolne (co system weryfikuje), system rejestruje przyjęcie pacjenta na oddział wyświetlając stosowny komunikat oraz przycisk „Drukuj opaskę” umożliwiający wydrukowanie opaski na rękę dla pacjenta.

Po kliknięciu przycisku „Drukuj opaskę” otwiera się nowe okno z kodem paskowym i automatycznie inicjowany jest proces drukowania.

Po wydrukowaniu opaski, zamknięciu okna z kodem kreskowym i kliknięciu przycisku „Zakończ” ponownie wyświetlany jest widok dyspozycji, przy czym dyspozycja zrealizowana nie jest już wyświetlana na liście.