Zawiadomienia

Zawiadomienia

Funkcjonalność „Zawiadomienia” z menu „Rejestracja” służy do wysyłania powiadomień do grup pacjentów spełniających określone kryteria. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz umożliwiający wprowadzenie kryteriów wyboru pacjentów (adresatów), kanałów wysyłki i treści wiadomości. Pacjenci do których adresowana jest wiadomość mogą być wybierani na podstawie następujących kryteriów:

 • data urodzenia
 • płeć
 • typ pacjenta
 • grupa pacjentów
 • miejscowość zamieszkania
 • ulica zamieszkania
 • wysyłka do pacjentów którzy mają umówioną wizytę we wskazanej poradni
 • wysyłka do pacjentów którzy mają umówioną wizytę do wskazanego lekarza
 • wysyłka do pacjentów którzy mają umówioną wizytę we wskazanym okresie Wiadomość może być wysyłana za pośrednictwem dwóch kanałów:
 • email
 • SMS
 • wysyłka do pacjentów którzy co najmniej miesiąc po złożeniu deklaracji do lekarza nie mają jeszcze karty szczepień

Po określeniu kryteriów wyboru pacjentów i wskazaniu kanałów wysyłki należy zredagować treść wiadomości dla każdego kanału. Przed wysłaniem można jeszcze sprawdzić do kogo wiadomość trafi – w tym celu należy zaznaczyć pole „Tylko pokaż listę adresatów (BEZ WYSYŁANIA!)” i kliknąć przycisk „Wyślij” - wiadomość nie zostanie wysłana, wyświetli się tylko lista adresatów. Pozostawiając pole „Tylko pokaż listę adresatów (BEZ WYSYŁANIA!)” nie zaznaczone i klikając przycisk „Wyślij” wiadomość zostaje wysłana a dodatkowo wyświetlana jest lista pacjentów do których wiadomość została wysłana i lista pacjentów do których wiadomość nie mogła zostać wysłana (czyli pacjentów którzy spełniali kryteria bycia adresatami wiadomości ale nie posiadali adresu email / numeru telefonu komórkowego).

O pomyślnym wysłaniu wiadomości system informuje stosownym komunikatem z informacją o ilości adresatów do których wiadomość została wysłana.