Skróty klawiaturowe dla modułu "Rejestracja"

 • „Nowy pacjent”
 • „Pacjenci (karty aktywne)”
 • „Pacjenci (karty nieaktywne)”
 • „Księga rejestracyjna”
 • „Księga przyjęć”

W ramach funkcjonalności modułu „Rejestracja” możliwe jest korzystanie ze skrótów klawiaturowych.

W ramach funkcjonalności „Nowy pacjent”:

 • Ctrl + P – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Dodaj pacjenta”
 • Ctrl + F – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Powrót do wyszukiwania”
 • Ctrl + → – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do następnej zakładki
 • Ctrl + ← – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do poprzedniej zakładki

W ramach funkcjonalności „Pacjenci (karty aktywne)”:

 • Enter – użycie tego klawisza ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Szukaj”
 • Ctrl + P – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Dodaj nowego pacjenta”
 • Ctrl + F – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Zakończ”
 • Ctrl + → – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do następnej podstrony z wynikami wyszukiwania
 • Ctrl + ← – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do poprzedniej podstrony z wynikami wyszukiwania

W ramach funkcjonalności „Pacjenci (karty nieaktywne)”:

 • Enter – użycie tego klawisza ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Szukaj”
 • Ctrl + F – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Zakończ”
 • Ctrl + → – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do następnej podstrony z wynikami wyszukiwania
 • Ctrl + ← – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do poprzedniej podstrony z wynikami wyszukiwania

W ramach funkcjonalności „Księga rejestracyjna”:

 • Ctrl + D – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Wyświetl”
 • Ctrl + F – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Zakończ”

W ramach funkcjonalności „Księga przyjęć”:

 • Enter – użycie tego klawisza ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Szukaj”
 • Ctrl + F – użycie tej kombinacji klawiszy ma ten sam efekt co kliknięcie przycisku „Zakończ”
 • Ctrl + → – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do następnej podstrony z wynikami wyszukiwania
 • Ctrl + ← – użycie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się do poprzedniej podstrony z wynikami wyszukiwania