Skaner

Funkcjonalność "Skaner" z menu "Rejestracja" służy do zarządzania skanami ze skanera, które nie mogły być automatycznie zaimportowane do systemu jHIS. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista problematycznych skanów (o ile jakiekolwiek problematyczne skany znajdują się na FTP). Przy każdym ze skanów wyświetla się powód braku możliwości jego zaimportowania oraz przyciski umożliwiające poprawienie jego nazwy (np. literówki w numerze PESEL, błędnego kodu przeznaczenia dokumentu) lub usunięcie.

Aby zobaczyć zawartość skanu należy kliknąć przycisk "Zobacz".

Aby zmienić nazwę skanu należy kliknąć przycisk "Zmień nazwę". Pojawi się wówczas monit z prośbą o podanie nowej nazwy. Po wprowadzeniu nowej nazwy należy ją zatwierdzić klikając "OK".

Aby usunąć skan należy kliknąć przycisk "Usuń". Pojawi się wówczas monit z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia skanu, co należy uczynić klikając "OK".