Pobieranie pieniędzy z kas

Pobieranie pieniędzy z kas

Funkcjonalność „Pobieranie pieniędzy z kas” w menu „Rejestracja” służy do odnotowywania faktów pobierania pieniędzy z kas oraz przeglądania historii takich pobrań. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka umożliwiająca ograniczenie zakresu informacji o dokonanych pobraniach do konkretnej przychodni i poradni / oddziału (wybór poradni / oddziału jest możliwy dopiero po wybraniu przychodni), operatora (osoby która przyjmując wpłaty zgromadziła środki z których nastąpiło pobranie) oraz okresu realizacji wizyt. Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista dokonanych pobrań pieniędzy z kas. Pod listą pobrań wyświetlane jest saldo będące sumą kwot z poszczególnych dokumentów oraz przycisk „Raport kasowy” umożliwiający pobranie (w formacie PDF) i wydrukowanie (w formacie recepty) raportu kasowego stworzonego w oparciu o wprowadzone kryteria wyszukiwania.

Pod wyszukiwarką widoczny jest także przycisk „Pobierz” umożliwiający odnotowanie faktu pobrania pieniędzy z kasy. Po kliknięciu tego przycisku wyświetla się formularz w którym należy wskazać przychodnię i poradnię z której kasy nastąpiło pobranie pieniędzy, kwotę jaka została pobrana oraz ewentualnie operatora z którego środków następuje pobranie, a następnie zatwierdzić fakt dokonania pobrania przyciskiem „Pobrano”.