Pacjenci (zgłoszenia internetowe)

Zgłoszenia internetowe

Funkcjonalność „Pacjenci (zgłoszenia internetowe)” w menu „Rejestracja” służy do weryfikacji internetowych zgłoszeń rejestracyjnych pacjentów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się pełna lista zgłoszeń pacjentów pragnących zarejestrować się w celu korzystania z portalu. Wyświetlane są pełne dane każdego zgłoszenia (aby nie było potrzeby przechodzić do podglądu zgłoszenia w celu jego oceny). Przy każdym zgłoszeniu widoczne są dwa przyciski: „Akceptuj” i „Odrzuć”.

 

Aby zaakceptować zgłoszenie należy kliknąć przycisk „Akceptuj” przy tym zgłoszeniu. Kliknięcie przycisku oznacza utworzenie w systemie aktywnej karty pacjenta z danymi ze zgłoszenia, oznaczenie tego pacjenta jako korzystającego z portalu i otrzymującego powiadomienia przez email oraz wysłanie hasła dostępu do portalu na email pacjenta. Po akceptacji zgłoszenie znika z listy. Aby odrzucić zgłoszenie należy kliknąć przycisk „Odrzuć” przy tym zgłoszeniu. Zgłoszenie po odrzuceniu zostaje zignorowane i znika z listy. System może być skonfigurowany również w taki sposób aby umożliwić również automatyczną weryfikację zgłoszeń. Jeżeli automat do weryfikacji zgłoszeń jest włączony wówczas zgłoszenia spełniające poniższe kryteria są automatycznie weryfikowane pozytywnie i akceptowane:

  • imię pochodzi z bazy imion i pasuje do płci
  • drugie imię (jeśli pacjent posiada) pochodzi z bazy imion i pasuje do płci
  • nazwisko pochodzi z bazy nazwisk (utworzonej na podstawie ogólnopolskiego rejestru PESEL) i pasuje do płci
  • czy miejscowość pasuje do kodu pocztowego, gminy i województwa (na podstawie bazy kodów pocztowych)
  • czy gmina pasuje do województwa (na podstawie bazy TERYT)
  • czy zachodzi zgodność numeru PESEL (jeśli podano) z datą urodzenia i płcią

Pozostałe zgłoszenia muszą być zweryfikowane ręcznie.