Pacjenci (karty aktywne)

Pacjenci (karty aktywne)

W sytuacji kiedy zachodzi potrzeba weryfikacji, aktualizacji, modyfikacji bądź uzupełnienia danych osobowych, identyfikacyjnych, kontaktowych, ubezpieczeniowych, deklaracji, skierowań, upoważnień, ostrzeżeń, informacji dodatkowych, załączników dotyczących historii zdrowia i choroby pacjenta lub też weryfikacji / przyjęcia / zwrotu płatności pacjenta należy skorzystać z funkcjonalności „Pacjenci (karty aktywne)” w menu aplikacji „Rejestracja”. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka pacjentów.

Możliwe jest wyszukiwanie pacjentów za pomocą dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • zapytanie – w polu można wpisać dowolne dane identyfikujące szukanego pacjenta – system będzie próbował dopasować wpisane w tym polu dane do początku imienia, początku każdego członu nazwiska, numeru PESEL i daty urodzenia pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • imię – w polu można wpisać imię lub początek imienia szukanego pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • nazwisko – w polu można wpisać nazwisko lub początek nazwiska szukanego pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • PESEL – w polu można wpisać numer PESEL szukanego pacjenta; po wprowadzeniu numeru PESEL i przejściu do kolejnego pola formularza wyszukiwania następuje weryfikacja wpisanego numeru PESEL - jeżeli wpisany PESEL jest niepoprawny wówczas ramka pola numeru PESEL zmieni kolor na czerwony
 • data urodzenia – w polu można wprowadzić datę urodzenia szukanego pacjenta; po kliknięciu w polu daty urodzenia wyświetla się kalendarz wyboru daty
 • typ pacjenta – w polu można wybrać typ pacjenta
 • kod błędu w deklaracji pacjenta – w polu można wskazać kod błędu w deklaracji pacjenta (do wyszukiwania pacjentów posiadających deklarację z określonym kodem błędu)
 • grupa pacjentów - grupa do jakiej został przypisany pacjent
 • adres zamieszkania – w polach można wprowadzić: nazwę lub początek nazwy miejscowości, nazwę lub początek nazwy ulicy, numer domu, numer mieszkania szukanego pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • uwzględnij poprzednie nazwiska / adresy – po zaznaczeniu tej opcji przy wyszukiwaniu system będzie uwzględniał także poprzednie nazwiska i adresy pacjenta (jeśli były zmieniane, np. nazwisko mogło zostać zmienione w systemie po wyjściu za mąż pacjentki, adres mógł zostać zmieniony w systemie po zmianie miejsca zamieszkania przez pacjenta)
 • pacjenci bez PESELu – po zaznaczeniu tej opcji przy wyszukiwaniu system będzie uwzględniał wyłącznie pacjentów nie posiadających numeru PESEL
 • pacjenci bez deklaracji – po zaznaczeniu tej opcji przy wyszukiwaniu system będzie uwzględniał wyłącznie pacjentów nie posiadających deklaracji (deklaracje wycofane nie są brane pod uwagę)

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „Szukaj” mogą wystąpić trzy sytuacje:

 • jeżeli nie istnieje żaden pacjent aktywny spełniający wszystkie wprowadzone kryteria wyszukiwania, wówczas pod wyszukiwarką zostanie wyświetlony komunikat o braku pacjentów spełniających podane kryteria
 • jeżeli istnieje dokładnie jeden pacjent aktywny spełniający wszystkie wprowadzone kryteria wyszukiwania albo posiadający kartę o zeskanowanym numerze, wówczas nastąpi automatycznie przejście do karty tego pacjenta
 • jeżeli istnieje więcej niż jeden pacjent aktywny spełniający wszystkie wprowadzone w formularzu kryteria wyszukiwania, wówczas pod wyszukiwarką zostanie wyświetlona lista odszukanych pacjentów, a przy każdym z nich przycisk umożliwiający przejście do edycji karty pacjenta; jeżeli system został skonfigurowany w taki sposób aby pokazywać braki w deklaracjach POZ pacjentów, wówczas przy nazwiskach pacjentów nie posiadających kompletu deklaracji pojawia się fioletowe oznaczenie.

Ponadto pod wyszukiwarką pojawia się dodatkowy przycisk „Eksportuj (XLS)” którego kliknięcie umożliwia pobranie pliku XLS z listą pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania.

Jeżeli wyszukiwarka nie odnajdzie pacjenta o podanych kryteriach oznacza to, że takiego pacjenta nie ma jeszcze w systemie. Wówczas należy dodać nowego pacjenta korzystając z funkcjonalności „Nowy pacjent” w menu „Rejestracja” lub korzystając z przycisku „Dodaj nowego pacjenta” widocznego pod wyszukiwarką (obie te funkcjonalności są tożsame).

Jeżeli jest tylko jeden pacjent spełniający kryteria wyszukiwania lub jeżeli jest więcej niż jeden taki pacjent i przy właściwym naciśnięto przycisk „Edytuj”, wówczas wyświetli się karta danego pacjenta, składająca się z następujących zakładek:

 • Pacjent
 • Kontakt
 • Ubezpieczenia
 • Deklaracje
 • Skierowania
 • Upoważnienia
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Historia
 • Płatności
 • Wizyty
 • Zatrudnienie
 • Leki
 • EDM
 • Pobyty
 • Druki
 • Parametry
 • Recepty
 • ZOL
 • Zlecenia
 • Opiekunowie
 • COVID-19
 • Szczepienia