Nowy pacjent

Nowy pacjent

W sytuacji kiedy do rejestracji zgłasza się nowy pacjent, którego danych jeszcze nie ma w systemie należy wprowadzić jego dane do systemu korzystając z funkcjonalności „Nowy pacjent” w menu „Rejestracja”.

UWAGA!

  • Zawsze przed dodaniem nowego pacjenta należy upewnić się, czy pacjenta takiego jeszcze nie ma w systemie. Aby sprawdzić czy pacjent już jest czy jeszcze go nie ma w systemie należy skorzystać z wyszukiwarki pacjentów opisanej w podrozdziale „Pacjenci (karty aktywne)”.

Formularz danych nowego pacjenta składa się z następujących zakładek:

  • Dane pacjenta
  • Adres zamieszkania
  • Adres zameldowania
  • Adres zamieszkania za granią
  • Dane kontaktowe
  • Dane zakładu pracy
  • Inne

Pomiędzy zakładkami można się przełączać klikając na nie kursorem myszy. Zapisanie danych dodawanego pacjenta (przycisk „Dodaj pacjenta”) można wykonać dopiero po wypełnieniu wymaganych danych we wszystkich zakładkach.