Księga rejestracyjna

Księga rejestracyjna

Funkcjonalność „Księga rejestracyjna” w menu „Rejestracja” pozwala na tworzenie na żądanie i drukowanie księgi rejestracyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlany jest formularz umożliwiający określenie kryteriów określających zawartość oczekiwanej księgi rejestracyjnej. Konieczne jest wskazanie okresu jaki księga ma obejmować a ponadto opcjonalnie można zawęzić księgę do konkretnej przychodni, poradni i lekarza.

Po określeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku „Wyświetl” otwiera się księga rejestracyjna w formie dokumentu PDF, który należy wydrukować i przechowywać w formie papierowej dla celów kontroli. Księga rejestracyjna zawiera następujące informacje:

 • numer wpisu (do wypełnienia po wydrukowaniu)
 • data i godzina wizyty
 • imię, nazwisko i adres pacjenta
 • PESEL i data urodzenia pacjenta
 • imię, nazwisko i PWZ personelu udzielającego świadczenia
 • kody wykazanych na wizycie rozpoznań ICD-10
 • kody wykonanych na wizycie procedur ICD-9
 • tytuł uprawnienia (U - umowa z NFZ)
 • krotności świadczeń
 • grupa JGP (pole puste)
 • kod produkt kontraktowego (zakresu świadczeń)
 • kody produktów jednostkowych (świadczeń)
 • ministerialny rodzaj świadczenia
 • typ porady (gabinetowa, domowa)
 • tryb przyjęcia (ze skierowaniem, bez skierowania)
 • PWZ personelu kierującego (w przypadku trybu przyjęcia ze skierowaniem)
 • REGON jednostki personelu kierującego (w przypadku trybu przyjęcia ze skierowaniem)
 • data skierowania (w przypadku trybu przyjęcia ze skierowaniem)
 • kod rozpoznania ICD-10 ze skierowania (w przypadku trybu przyjęcia ze skierowaniem)
 • uwagi (pole puste)