Komunikator

Komunikator

Uprawniony użytkownik aplikacji ma możliwość wysyłania wiadomości do innych użytkowników aplikacji. Do tego celu służy funkcjonalność „Komunikator” w menu „Rejestracja”. Na stronie głównej funkcjonalności komunikatora dostępna jest wyszukiwarka użytkowników aplikacji – adresatów wiadomości. Wyszukiwanie użytkowników jest możliwe według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • imię – imię lub początek imienia użytkownika; wielkość liter nie ma znaczenia
  • nazwisko – nazwisko lub początek nazwiska użytkownika; wielkość liter nie ma znaczenia
  • login – login lub początek loginu użytkownika; wielkość liter nie ma znaczenia
  • status – status użytkownika (aktywny lub zablokowany) 261
  • rola – rola jaką posiada użytkownik
  • jednostka – jednostka administracyjna użytkownika

Po wprowadzeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku szukaj wyświetla się pod wyszukiwarką lista użytkowników spełniających kryteria wyszukiwania. Przy każdym użytkowniku na liście widoczne jest pole umożliwiające zaznaczenie danego użytkownika jako adresata wiadomości.

Po zaznaczeniu adresatów i naciśnięciu przycisku „Napisz wiadomość do wybranych użytkowników” lub naciśnięciu przycisku „Napisz do wszystkich” (bez konieczności zaznaczania adresatów, w sytuacji gdy wiadomość ma być wysłana do wszystkich wyszukanych użytkowników) wyświetla się formularz redagowania wiadomości do wybranych / wszystkich adresatów.

Po wprowadzeniu tematu i treści wiadomości oraz ewentualnej zmianie jej priorytetu a następnie naciśnięciu przycisku „Wyślij wiadomość” wiadomość jest wysyłana do każdego z widocznych w formularzu adresatów.

W formularzu wyszukiwarki użytkowników – adresatów wiadomości dostępny jest także przycisk umożliwiający przeglądanie potwierdzeń odebrania wiadomości przez adresatów do których została wysłana. Po naciśnięciu przycisku „Potwierdzenia odbioru” otwiera się nowe okno z wyszukiwarką wiadomości. Wiadomości można wyszukiwać po fragmencie tematu (wielkość liter nie ma znaczenia) oraz po zakresie dat wysłania wiadomości. Po określeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się tabela wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania z oznaczeniem dla każdego adresata czy wiadomość została przez niego odebrana (przeczytana) czy też nie.