Ewidencja ogólna

Ewidencja ogólna

Funkcjonalność „Ewidencja ogólna” w menu „Rejestracja” pozwala na tworzenie na żądanie i drukowanie ewidencji ogólnej zakładu opieki zdrowotnej. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlany jest formularz umożliwiający określenie kryteriów określających zawartość oczekiwanej ewidencji. Konieczne jest wskazanie okresu jaki ewidencja ma obejmować a ponadto opcjonalnie można zawęzić ewidencję do konkretnej przychodni i poradni.

Po określeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku „Wyświetl” otwiera się ewidencja ogólna w formie dokumentu PDF. Zawiera ona następujące informacje:

 • numer wpisu (do wypełnienia po wydrukowaniu)
 • data i godzina wizyty
 • imię, nazwisko i adres pacjenta
 • PESEL i data urodzenia pacjenta
 • imię, nazwisko i PWZ personelu udzielającego świadczenia
 • kody wykazanych na wizycie rozpoznań ICD-10
 • kod produkt kontraktowego (zakresu świadczeń)
 • kody produktów jednostkowych (świadczeń)
 • ministerialny rodzaj świadczenia
 • typ porady (gabinetowa, domowa)
 • tryb przyjęcia (ze skierowaniem, bez skierowania)