Dofinansowania

Dofinansowania

Funkcjonalność „Dofinansowania” z menu „Rejestracja” służy do zarządzania płatnikami dofinansowującymi świadczenia zdrowotne / akcjami w ramach których są dofinansowywane świadczenia zdrowotne. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych płatników / akcji a przy każdym / każdej z nich przyciski:

 • Zestawienie (PDF) – umożliwia wygenerowanie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie zestawienia pacjentów którym przyznano dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania (pola widoczne nad tym przyciskiem pozwalają na wpisanie dat w celu zawężenia zestawienia do zadanego okresu naliczenia dofinansowania)
 • Zestawienie (XSL) – umożliwia wygenerowanie (w formie pliku XLS) zestawienia pacjentów którym przyznano dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania (pola widoczne powyżej pozwalają na wpisanie dat w celu zawężenia zestawienia do zadanego okresu naliczenia dofinansowania)
 • Rozliczenie (PDF) – umożliwia wygenerowanie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie dokumentu rozliczeniowego dla płatnika finansującego z listą pacjentów którym przyznano dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania (pola widoczne nad tym przyciskiem pozwalają na wpisanie dat w celu zawężenia zestawienia do zadanego okresu przyznania uprawnienia do skorzystania z dofinansowania)
 • Rozliczenie (XSL) – umożliwia wygenerowanie (w formie pliku XLS) dokumentu rozliczeniowego dla płatnika finansującego z listą pacjentów którym przyznano dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania (pola widoczne nad tym przyciskiem pozwalają na wpisanie dat w celu zawężenia zestawienia do zadanego okresu przyznania uprawnienia do skorzystania z dofinansowania)
 • Edytuj – umożliwia modyfikację danych płatnika / akcji (przycisk jest dostępny tylko w przypadku płatników / akcji z których środków nie przyznano jeszcze żadnego dofinansowania)
 • Usuń – umożliwia usunięcie płatnika / akcji (przycisk jest dostępny tylko w przypadku płatników / akcji z których środków nie przyznano jeszcze żadnego dofinansowania)
 • Szczegóły – umożliwia podgląd danych płatnika / akcji

Na liście płatników / akcji kończące się środki są automatycznie wyróżniane na czerwono. Pod listą płatników / akcji dostępny jest przycisk „Dodaj” umożliwiający dodanie nowego płatnika / akcji.

Aby dodać płatnika / akcję należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych płatnika / akcji. Jeżeli w formularzu pole „Dofinansowanie” pozostanie puste wówczas system zinterpretuje to jako dofinansowanie pełnej kwoty świadczenia. Pole oddziaływania płatnika / akcji można ograniczyć do zadanego okresu oraz do poradni o określonych specjalnościach. Przy wprowadzaniu kodów specjalności (w polu można wpisywać fragmenty kodów lub nazw specjalności) system wyświetla podpowiedzi – właściwy kod należy wybrać klikając opcję na liście podpowiedzi. Domyślnie widoczne jest pole umożliwiające wprowadzenie jednego kodu specjalności, aby wprowadzić więcej kodów należy kliknąć przycisk „Więcej specjalności” - każde kolejne kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie kolejnego pola do wprowadzenia kolejnego kodu specjalności. Pola pozostawione puste zostaną zignorowane przy zapisywaniu danych. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj” pod formularzem.

Aby zmodyfikować dane płatnika / akcji należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym płatniku / danej akcji. Wyświetli się wówczas formularz danych płatnika / akcji identyczny jak formularz dodawania z tym że wypełniony danymi płatnika / akcji. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Aby usunąć płatnika / akcję należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym płatniku / danej akcji. Wyświetli się wówczas formularz danych płatnika / akcji identyczny jak formularz edycji z tym że w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia akcji / płatnika należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń”.

Aby zobaczyć dane płatnika / akcji należy kliknąć przycisk „Szczegóły” przy danym płatniku / danej akcji. Wyświetli się wówczas formularz danych płatnika / akcji identyczny jak formularz edycji z tym że w trybie tylko do odczytu.

Jeżeli zalogowany użytkownik nie posiada przywileju do zarządzania dofinansowaniami ale posiada przywilej „REJESTRACJA - ostrzeganie o kończących się dofinansowaniach” wówczas zamiast tabeli z listą dofinansowań i przycisków do zarządzania nimi pojawia się informacyjna tabela z listą dofinansowań w ramach których kończą się środki.

Przyznane dofinansowania są automatycznie wycofywane (środki są zwracane do puli) w następujących sytuacjach i kontekstach:

 • przy zamykaniu wizyty bez wykonania zaplanowanej usługi komercyjnej (kontekst usługi)
 • przy wykreślaniu badania ze zlecenia w wewnętrznym punkcie pobrań (kontekst badania a jeśli jest tylko jedno badanie to też kontekst zlecenia)
 • przy wykreślaniu szczepienia ze zlecenia w punkcie szczepień (kontekst szczepionki w zleceniu)
 • przy modyfikowaniu na wizycie zlecenia badań przeznaczonego do realizacji przez wewnętrzny punkt pobrań (kontekst zlecenia i wszystkich badań w zleceniu)
 • przy modyfikowaniu na wizycie zlecenia szczepień (kontekst zlecenia i wszystkich szczepionek w zleceniu)
 • przy modyfikowaniu usług przypisanych do wizyty (kontekst wizyty i wszystkich usług z tej wizyty)
 • przy dopisywaniu usług do wizyty podczas jej przekształcania w wizytę medycyny pracy (kontekst wizyty i wszystkich usług z tej wizyty)
 • przy odwoływaniu wizyty / cyklu rehabilitacyjnego (kontekst wizyty i wszystkich usług z tej wizyty / tego cyklu)
 • przy oznaczaniu wizyty jako niezrealizowanej (kontekst wizyty i wszystkich usług z tej wizyty)
 • przy oznaczaniu zabiegów w gabinecie terapeutycznym jako niezrealizowanych (kontekst wizyty i wszystkich usług z tej wizyty)
 • przy usuwaniu zlecenia szczepień w gabinecie (kontekst zlecenia i wszystkich szczepionek w zleceniu)
 • przy usuwaniu zlecenia szczepień w punkcie szczepień (kontekst zlecenia i wszystkich szczepionek w zleceniu)
 • przy anulowaniu zlecenia szczepień (kontekst zlecenia i wszystkich szczepionek w zleceniu)
 • przy anulowaniu przeterminowanych zleceń badań diagnostycznych (kontekst zlecenia i wszystkich badań w zleceniu) Przyznane dofinansowania są automatycznie redukowane (część środków jest zwracane do puli) w następujących sytuacjach i kontekstach:
 • przy zamykaniu wizyty z mniejszą ilością usług komercyjnych niż zaplanowano (kontekst usługi)