Cenniki

Cenniki

Funkcjonalność „Cenniki” z menu „Rejestracja” służy do szybkiego przeglądania zawartości cenników usług komercyjnych i badań diagnostycznych zdefiniowanych w systemie. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka poradni / cenników. Cenniki usług komercyjnych można wyszukiwać na dwa sposoby: poprzez zaznaczenie opcji „poradnie / oddziały” i wprowadzenie kryteriów odnoszących się do poradni / oddziału w której poszukiwany cennik funkcjonuje lub poprzez zaznaczenie opcji „cenniki usług” i wprowadzenie kryteriów odnoszących się do poradni / oddziału w której poszukiwany cennik i nazwy poszukiwanego cennika a następnie kliknięcie przycisku „Szukaj”. W pierwszym przypadku wyświetla się lista poradni / oddziałów spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdej z nich przycisk „Cenniki”.

Po naciśnięciu przycisku „Cenniki” przy danej poradni wyświetla się lista cenników w tej poradni.

W drugim przypadku od razu wyświetla się lista cenników spełniających kryteria wyszukiwania.

Niezależnie od metody użytej do wyszukania cennika usług przy każdym odnalezionym cenniku wyświetla się przycisk „Przeglądaj” którego kliknięcie pozwala na wyświetlenie zawartości cennika. Pod kliknięciu przycisku „Przeglądaj” wyświetla się lista usług w cenniku. Nad listą pozycji w cenniku wyświetla się pole, w którym można wpisać fragment nazwy usługi – w trakcie jego wpisywania system automatycznie zawęzi listę usług w cenniku o tych zawierających podany fragment w nazwie. Pod listą pozycji w cenniku widoczne są dwa przyciski: „Drukuj cennik” umożliwiający pobranie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie cennika oraz „Wyślij cennik” umożliwiający wysłanie cennika (w formie plik PDF) na adres email wpisany w polu przy tym przycisku.

Aby wyszukać cennik badań diagnostycznych należy w wyszukiwarce zaznaczyć opcję „cenniki badań” i ewentualnie wprowadzić fragment nazwy poszukiwanego cennika. Po kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista cenników badań spełniających kryteria wyszukiwania.

Przy każdym odnalezionym cenniku wyświetla się przycisk „Przeglądaj” którego kliknięcie pozwala na wyświetlenie zawartości cennika. Pod kliknięciu przycisku „Przeglądaj” wyświetla się lista badań w cenniku. Nad listą pozycji w cenniku wyświetla się pole, w którym można wpisać fragment nazwy badania – w trakcie jego wpisywania system automatycznie zawęzi listę badań w cenniku o tych zawierających podany fragment w nazwie. Pod listą pozycji w cenniku widoczne są dwa przyciski: „Drukuj cennik” umożliwiający pobranie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie cennika oraz „Wyślij cennik” umożliwiający wysłanie cennika (w formie plik PDF) na adres email wpisany w polu przy tym przycisku.