Rejestracja

Rejestracja

Moduł „Rejestracja” jest przeznaczony przede wszystkim dla rejestratorek i służy do zarządzania danymi pacjentów oraz drukowania księgi rejestracyjnej i ksiąg przyjęć.