Portal dla instytucji - wprowadzenie

 • URL do portalu można znaleść w menu Adminstracja -> Konfiguracja

Dla systemu jHIS został stworzony dedykowany portal umożliwiający instytucjom umawianie przez internet swoich pracowników na wizyty medycyny pracy w ramach realizacji kontraktów. Dostęp do portalu posiadają instytucje dla których w systemie jHIS zaznaczono, że będą korzystać z portalu internetowego i wprowadzono login (email) oraz hasło.

 

Jeżeli instytucja posiadająca dostęp do portalu zapomni swojego hasła może albo zgłosić się do dowolnej przychodni zakładu z prośbą o wygenerowanie nowego hasła (co administrator może uczynić edytując dane instytucji i wprowadzając nowe hasło), bądź też wpisać w formularzu logowania do portalu adres email i kliknąć przycisk „przypomnij hasło”. W obu przypadkach na adres email instytucji zostanie przesłane hasło umożliwiające zalogowanie się do portalu.

Po zalogowaniu do portalu wyświetla się strona startowa, która zawiera

 • nagłówek (powtarzający się na każdej stronie systemu), a w nim
  • logo systemu - po kliknięciu na logo następuje przejście do strony startowej (niezależnie od tego na jakiej stronie użytkownik aktualnie się znajduje gdy klika na logo)
  • menu umożliwiające dostęp do poszczególnych funkcjonalności portalu
  • odnośniki do wersji językowych umożliwiające przełączanie się pomiędzy różnymi wersjami językowymi portalu
  • login instytucji
  • odnośnik umożliwiający wylogowanie się z portalu
 • treść właściwą dla zalogowanego użytkownika
 • stopkę (powtarzającą się na każdej stronie systemu), a w niej
  • nazwę i wersję systemu
  • logo technologii jPALIO - po kliknięciu na logo w nowym oknie/zakładce przeglądarki otwiera się strona producenta oprogramowania

Portal obejmuje się z następujących funkcjonalności:

 • Hasło – funkcjonalność umożliwiająca zmianę hasła instytucji
 • Kontrakty – funkcjonalność umożliwiająca umawianie przez instytucję wizyt medycyny pracy dla własnych pracowników w ramach realizacji kontraktów

Ponadto w menu dostępna jest pozycja „Start”, której kliknięcie pozwala wrócić do strony głównej portalu oraz mogą być dostępne dodatkowe pozycje zdefiniowane przez administratora systemu jHIS™.