Wydawanie zasobów

Wydawanie zasobów

Funkcjonalność „Wydawanie” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do dokonywania wydawania zasobów z magazynów na zewnątrz. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów zasobów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby rozpocząć obsługę wydawania należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy danym rodzaju zasobów. Wyświetli się wówczas lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie otwiera się nowe okno z historią wydawania zasobów z tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii zasobów pole umożliwiające wybranie ilości do wydania na zewnątrz. Aby dokonać wydania należy wybrać ilości zasobów do wydania i kliknąć przycisk „Dokonaj wydania”.

Po kliknięciu tego przycisku wskazane ilości zasobów są zdejmowane ze stanu magazynowego i wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie raportu wydania.