Stany magazynowe zasobów

Stany magazynowe zasobów

Funkcjonalność „Stany magazynowe” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do kontrolowania stanów magazynowych różnego rodzaju zasobów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów zasobów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby rozpocząć przeglądanie stanów magazynowych należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy danym rodzaju zasobów. Wyświetli się wówczas lista magazynów a przy każdym z nich przycisk „Przeglądaj”.

Po kliknięciu przycisku „Przeglądaj” przy danym magazynie wyświetla się lista zasobów znajdujących się aktualnie w danym magazynie. Daty ważności kończące się w ciągu najbliższego tygodnia są wyróżnione na pomarańczowo, a daty ważności zasobów przeterminowanych na czerwono.