Ostrzeżenia o kończących się terminach przydatności

Ostrzeżenie o kończących się datach przydatności zasobów

Funkcjonalność „Ostrzeżenia” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do przeglądania (a dla uprawnionych użytkowników także konfigurowania) ostrzeżeń dotyczących kończących się dat ważności zasobów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zasobów, których data ważności kończy się w ciągu określonej przez uprawnionego użytkownika liczby dni a jeżeli zalogowany użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nad listą zasobów pojawia się formularz umożliwiający określenie na ile dni przed końcem ważności zasobów system ma ostrzegać o tym użytkowników.

Aby zmienić liczbę dni na jaką przed końcem ważności zasobów należy powiadamiać użytkowników o tym fakcie, należy wskazać odpowiednią liczbę dni i kliknąć przycisk „Zapisz”.

Jeżeli użytkownik posiada przywilej bycia ostrzeganym o kończeniu się dat ważności zasobów i istnieją zasoby, których daty ważności się kończą, wówczas po zalogowaniu do systemu zamiast strony głównej właściwej dla danego użytkownika wyświetli się strona z ostrzeżeniami.