Przeniesienia międzymagazynowe zasobów

Przeniesienia międzymagazynowe zasobów

Funkcjonalność „Przeniesienia międzymagazynowe” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do przenoszenia zasobów pomiędzy magazynami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów zasobów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby rozpocząć obsługę przeniesień międzymagazynowych należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy danym rodzaju zasobów. Wyświetli się wówczas lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie otwiera się nowe okno z historią przenoszenia zasobów do (ilości dodatnie) i z (ilości ujemne) tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu oraz formularz umożliwiający dokonanie przeniesienia zasobów z tego magazynu do innego.

Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić zamiar dokonania przeniesienia klikając na przycisk „Dokonaj przeniesienia międzymagazynowego”. Po kliknięciu tego przycisku stan magazynu z którego następuje przeniesienie jest pomniejszany o zadane ilości zasobów. Równocześnie generowana jest niezatwierdzona dostawa do magazynu do którego ma nastąpić przeniesienie zasobów. Aby zasoby weszły na stan magazynu docelowego taką dostawę należy odszukać i zatwierdzić korzystając z funkcjonalności „Dostawy” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” tak jak to opisano w jednym z wcześniejszych rozdziałów.