Historia zasobów

Historia zasobów

Funkcjonalność „Historia” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do przeglądania historii przychodów i rozchodów zasobów przechowywanych w magazynach. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów zasobów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby rozpocząć przeglądanie historii należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy danym rodzaju zasobów. Wyświetli się wówczas lista magazynów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się lista wszystkich zasobów jakie kiedykolwiek były przechowywane w danym magazynie a przy każdym z nich przycisk „Historia”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy wybranym zasobie w nowym oknie wyświetla się historia przychodów i rozchodów danego zasobu obejmująca: dostawy, przeniesienia międzymagazynowe, wydawanie na zewnątrz, brakowanie i użytkowanie do realizacji usług komercyjnych.