Dostawy zasobów

Dostawy zasobów

Funkcjonalność „Dostawy” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do przyjmowania dostaw zasobów oraz zatwierdzania przeniesień międzymagazynowych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów zasobów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby rozpocząć obsługę dostaw należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy danym rodzaju zasobów. Wyświetli się wówczas wyszukiwarka dostaw pozwalająca na wyszukiwanie dostaw już przyjętych oraz przeniesień międzymagazynowych oczekujących na przyjęcie. Pod wyszukiwarką dostępny jest także przycisk umożliwiający przyjęcie nowej dostawy.

Aby przyjąć nową dostawę należy kliknąć przycisk „Nowa dostawa” pod wyszukiwarką. Wyświetli się wówczas formularz dostawy w którym należy wprowadzić dane dostawy oraz dostarczone partie zasobów. Domyślnie w formularzu wyświetla się jeden wiersz pól do wprowadzenia jednej partii zasobów. Jeżeli dostawa obejmuje więcej partii zasobów należy skorzystać z przycisku „Więcej zasobów” - każde jego kliknięcie powoduje wyświetlenie kolejnego wiersza do wprowadzenia kolejnej partii zasobów. Przy wprowadzaniu ceny netto zakupu zasobu wartość netto, cena brutto i wartość brutto wyliczają się automatycznie, analogicznie przy wprowadzaniu ceny brutto, cena netto, wartość netto i wartość brutto wyliczają się automatycznie. Na bieżąco aktualizowana jest także wartość pola „RAZEM” - łącznej kwoty brutto zakupu.

Po wypełnieniu formularza należy zapisać dane klikając na przycisk „Dodaj”. Przyjęta w taki sposób dostawa otrzymuje status zatwierdzonej a zawarte w niej zasoby powiększają stan magazynowy.

W wynikach wyszukiwania dostaw przy dostawach mogą znajdować się następujące przyciski:

  • Edytuj – przycisk umożliwiający modyfikację danych dostawy (dostępny tylko w przypadku dostaw nie będących następstwem przeniesienia międzymagazynowego z których zasobów nie zaczęto jeszcze w żaden sposób korzystać)
  • Usuń – przycisk umożliwiający usunięcie dostawy (dostępny tylko w przypadku dostaw nie będących następstwem przeniesienia międzymagazynowego z których zasobów nie zaczęto jeszcze w żaden sposób korzystać)
  • Zatwierdź – przycisk umożliwiający zatwierdzenie dostawy (dostępny tylko w przypadku niezatwierdzonych dostaw stanowiących efekt przeniesień międzymagazynowych)
  • Zrezygnuj – przycisk umożliwiający zwrot dostawy do magazynu źródłowego (dostępny tylko w przypadku niezatwierdzonych dostaw stanowiących efekt przeniesień międzymagazynowych)
  • Szczegóły – przycisk umożliwiający podgląd danych dostawy

Aby zmodyfikować dane dostawy należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania nowej dostawy z tym że wypełniony danymi wybranej dostawy. Po wprowadzeniu zmian do danych należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć dostawę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcie dostawy należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.

Aby zatwierdzić dostawę należy kliknąć przycisk „Zatwierdź” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar zatwierdzenia dostawy należy potwierdzić klikając na przycisk „Zatwierdź”. Zasoby z zatwierdzonej dostawy powiększają stan magazynowy.

Aby zwrócić dostawę do magazynu źródłowego należy kliknąć przycisk „Zrezygnuj” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar zatwierdzenia dostawy należy potwierdzić klikając na przycisk „Zrezygnuj”. Zasoby z dostawy wrócą na stan magazynowy magazynu źródłowego.

Aby podejrzeć szczegóły dostawy należy kliknąć przycisk „Szczegóły” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu.