Brakowanie zasobów

Brakowanie zasobów

Funkcjonalność „Brakowanie” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do dokonywania komisyjnego brakowania zasobów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów zasobów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby rozpocząć obsługę brakowania należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy danym rodzaju zasobów. Wyświetli się wówczas lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie, otwiera się nowe okno z historią brakowania zasobów z tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii zasobów pole umożliwiające jej zaznaczenie a pod listą zasobów pole umożliwiające wskazanie powodu brakowania. Aby dokonać brakowania należy zaznaczyć zasoby do wybrakowania, określić powód i kliknąć przycisk „Dokonaj brakowania”.

Po kliknięciu tego przycisku zaznaczone zasoby są zdejmowane ze stanu magazynowego i wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie raportu brakowania w celu jego podpisania przez członków komisji.