Termometry

Thermometers

Funkcjonalność „Termometry” z menu „Personel” pozwala uprawnionemu personelowi na monitorowanie działania termometrów internetowych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista monitorowanych termometrów a przy każdym z nich przyciski:

  • Monitoruj - umożliwia podgląd zmian temperatury rejestrowanej przez termometr w ciągu ostatniej godziny
  • Raport – umożliwia wygenerowanie raportu w formie wykresu zmian temperatury w okresie dowolnie wybranego miesiąca

Po kliknięciu przycisku „Monitoruj” wyświetla się wykres zmian temperatury w czasie w ciągu ostatniej godziny.

Po kliknięciu przycisku „Raport” wyświetla się formularz z listą okresów w których termometr był monitorowany. Po wybraniu okresu i kliknięciu przycisku „Generuj” pod formularzem pojawia się odnośnik, którego kliknięcie pozwala pobrać i wydrukować raport w formie pliku PDF z wykresem zmian temperatury w okresie wybranego miesiąca i tabelarycznym zestawieniem pomiarów temperatury każdego dnia danego miesiąca o godzinie 08:00 i o godzinie 17:30.