Wydawanie szczepionek

Wydawanie szczepionek

Funkcjonalność „Wydawanie” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do dokonywania wydawania szczepionek z magazynów na zewnątrz. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie otwiera się nowe okno z historią wydawania szczepionek z tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii szczepionek pole umożliwiające wybranie ilości do wydania na zewnątrz. Aby dokonać wydania należy wybrać ilości szczepionek do wydania i kliknąć przycisk „Dokonaj wydania”.

Po kliknięciu tego przycisku wskazane ilości szczepionek są zdejmowane ze stanu magazynowego i wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie raportu wydania.

Protokół wydania szczepionek (33.4 KB application/pdf)