Stany magazynowe

Stany magazynowe

Funkcjonalność „Stany magazynowe” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do kontrolowania stanów magazynowych szczepionek. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przycisk „Przeglądaj”.

Po kliknięciu przycisku „Przeglądaj” przy danym magazynie wyświetla się lista szczepionek znajdujących się aktualnie w danym magazynie. Daty ważności kończące się w ciągu najbliższego tygodnia są wyróżnione na pomarańczowo, a daty ważności szczepionek przeterminowanych na czerwono.