Ostrzeżenia o terminach ważności

Ostrzeżenia o terminch ważności szczepionek

Funkcjonalność „Ostrzeżenia” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do przeglądania (a dla uprawnionych użytkowników także konfigurowania) ostrzeżeń dotyczących kończących się dat ważności szczepionek. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista szczepionek, których data ważności kończy się w ciągu określonej przez uprawnionego użytkownika liczby dni a jeżeli zalogowany użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nad listą szczepionek pojawia się formularz umożliwiający określenie na ile dni przed końcem ważności szczepionek system ma ostrzegać o tym użytkowników.

Aby zmienić liczbę dni na jaką przed końcem ważności szczepionek należy powiadamiać użytkowników o tym fakcie, należy wskazać odpowiednią liczbę dni i kliknąć przycisk „Zapisz”.

Jeżeli użytkownik posiada przywilej bycia ostrzeganym o kończeniu się dat ważności szczepionek i istnieją szczepionki, których daty ważności się kończą, wówczas po zalogowaniu do systemu zamiast na strony głównej właściwej dla danego użytkownika wyświetli się strona z ostrzeżeniami.