Przeniesienia międzymagazynowe

Przeniesienia międzymagazynowe

Funkcjonalność „Przeniesienia międzymagazynowe” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do przenoszenia szczepionek pomiędzy magazynami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie otwiera się nowe okno z historią przenoszenia szczepionek do (ilości dodatnie) i z (ilości ujemne) tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu oraz formularz umożliwiający dokonanie przeniesienia szczepionek z tego magazynu do innego.

Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić zamiar dokonania przeniesienia klikając na przycisk „Dokonaj przeniesienia międzymagazynowego”. Po kliknięciu tego przycisku stan magazynu z którego następuje przeniesienie jest pomniejszany o zadane ilości szczepionek. Równocześnie generowana jest niezatwierdzona dostawa do magazynu do którego ma nastąpić przeniesienie szczepionek. Aby szczepionki weszły na stan magazynu docelowego taką dostawę należy odszukać i zatwierdzić korzystając z funkcjonalności „Dostawy” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” tak jak to opisano w jednym z wcześniejszych rozdziałów.