Historia przychodów i rozchodów szczepionek

Historia przychodów i rochodów szczepionek

Funkcjonalność „Historia” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do przeglądania historii przychodów i rozchodów szczepionek w magazynach (szczepionek wewnętrznych) oraz historii wyszczepiania szczepionek pacjenta (szczepionek zewnętrznych). Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista typów szczepionek a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym typie szczepionek wyświetla się lista magazynów (w przypadku szczepionek wewnętrznych) lub lista przychodni (w przypadku szczepionek wewnętrznych) a przy każdej pozycji na liście przycisk „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie / przychodni wyświetla się lista wszystkich szczepionek jakie kiedykolwiek były przechowywane w danym magazynie / wyszczepiane w danej przychodni a przy każdej z nich przycisk „Historia”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy wybranej szczepionce w nowym oknie wyświetla się historia przychodów i rozchodów danej szczepionki obejmująca: dostawy, przeniesienia międzymagazynowe, wydawanie na zewnątrz, brakowanie i wyszczepianie.