Dostawy

Dostawy

Funkcjonalność „Dostawy” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do przyjmowania dostaw szczepionek do magazynów oraz zatwierdzania przeniesień międzymagazynowych. Po wybraniu tej funkcjonalności pojawia się wyszukiwarka dostaw pozwalająca na wyszukiwanie dostaw już przyjętych oraz przeniesień międzymagazynowych oczekujących na przyjęcie. Pod wyszukiwarką dostępny jest także przycisk umożliwiający przyjęcie nowej dostawy.

Aby przyjąć nową dostawę należy kliknąć przycisk „Nowa dostawa” pod wyszukiwarką. Wyświetli się wówczas formularz dostawy w którym należy wprowadzić dane dostawy oraz dostarczone partie szczepionek. Domyślnie w formularzu wyświetla się jeden wiersz pól do wprowadzenia jednej partii szczepionki. Jeżeli dostawa obejmuje więcej partii szczepionek należy skorzystać z przycisku „Więcej szczepionek” - każde jego kliknięcie powoduje wyświetlenie kolejnego wiersza do wprowadzenia kolejnej partii szczepionek. Przy wprowadzaniu ceny netto zakupu szczepionki wartość netto, cena brutto i wartość brutto wyliczają się automatycznie, analogicznie przy wprowadzaniu ceny brutto, cena netto, wartość netto i wartość brutto wyliczają się automatycznie (stawka VAT jest pobierana ze słownika szczepionek). Na bieżąco aktualizowana jest także wartość pola „RAZEM” - łącznej kwoty brutto zakupu szczepionek.

Po wypełnieniu formularza należy zapisać dane klikając na przycisk „Dodaj”. Przyjęta w taki sposób dostawa otrzymuje status zatwierdzonej a zawarte w niej szczepionki powiększają stan magazynowy.

W wynikach wyszukiwania dostaw przy dostawach mogą znajdować się następujące przyciski:

  • Edytuj – przycisk umożliwiający modyfikację danych dostawy (dostępny tylko w przypadku dostaw nie będących następstwem przeniesienia międzymagazynowego z których szczepionek nie zaczęto jeszcze w żaden sposób korzystać)
  • Usuń – przycisk umożliwiający usunięcie dostawy (dostępny tylko w przypadku dostaw nie będących następstwem przeniesienia międzymagazynowego z których szczepionek nie zaczęto jeszcze w żaden sposób korzystać)
  • Zatwierdź – przycisk umożliwiający zatwierdzenie dostawy (dostępny tylko w przypadku niezatwierdzonych dostaw stanowiących efekt przeniesień międzymagazynowych)
  • Zrezygnuj – przycisk umożliwiający zwrot dostawy do magazynu źródłowego (dostępny tylko w przypadku niezatwierdzonych dostaw stanowiących efekt przeniesień międzymagazynowych)
  • Szczegóły – przycisk umożliwiający podgląd danych dostawy

Aby zmodyfikować dane dostawy należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania nowej dostawy z tym że wypełniony danymi wybranej dostawy. Po wprowadzeniu zmian do danych należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć dostawę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcie dostawy należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.

Aby zatwierdzić dostawę należy kliknąć przycisk „Zatwierdź” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar zatwierdzenia dostawy należy potwierdzić klikając na przycisk „Zatwierdź”. Szczepionki z zatwierdzonej dostawy powiększają stan magazynowy.

Aby zwrócić dostawę do magazynu źródłowego należy kliknąć przycisk „Zrezygnuj” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar zatwierdzenia dostawy należy potwierdzić klikając na przycisk „Zrezygnuj”. Szczepionki z dostawy wrócą na stan magazynowy magazynu źródłowego.

Aby podejrzeć szczegóły dostawy należy kliknąć przycisk „Szczegóły” przy danej dostawie na liście dostaw. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych dostawy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu.