Blokowanie szczepionek

Blokowanie szczepionek

Funkcjonalność „Blokowanie” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do blokowania (tymczasowego wyłączania z użytku) określonych partii szczepionek i odblokowywania zablokowanych wcześniej partii. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przycisk i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii szczepionek pole umożliwiające jej zaznaczenie. Zaznaczenie partii oznacza jej zablokowanie. Po wprowadzeniu odpowiednich zaznaczeń należy zapisać zmiany klikając przycisk „Zapisz”.