Ostrzeżnia dotyczące kończących się dat ważności środków do realizacji świadczeń komercyjnych

Ostrzeżenia dotyczące kończących się dat ważności środków do realizacji świadczeń komercyjnych

Funkcjonalność „Ostrzeżenia” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” służy do przeglądania (a dla uprawnionych użytkowników także konfigurowania) ostrzeżeń dotyczących kończących się dat ważności środków do realizacji świadczeń komercyjnych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista środków, których data ważności kończy się w ciągu określonej przez uprawnionego użytkownika liczby dni a jeżeli zalogowany użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nad listą środków pojawia się formularz umożliwiający określenie na ile dni przed końcem ważności środków system ma ostrzegać o tym użytkowników.

 

Aby zmienić liczbę dni na jaką przed końcem ważności środków należy powiadamiać użytkowników o tym fakcie, należy wskazać odpowiednią liczbę dni i kliknąć przycisk „Zapisz”. Jeżeli użytkownik posiada przywilej bycia ostrzeganym o kończeniu się dat ważności środków i istnieją środki, których daty ważności się kończą, wówczas po zalogowaniu do systemu zamiast strony głównej właściwej dla danego użytkownika wyświetli się strona z ostrzeżeniami.