Przeniesienia międzymagazynowe środków do realizacji świadczeń

Przeniesienia międzymagazynowe środków do realizacji świadczeń

Funkcjonalność „Przeniesienia międzymagazynowe” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” służy do przenoszenia środków do realizacji świadczeń pomiędzy magazynami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie otwiera się nowe okno z historią przenoszenia środków do (ilości dodatnie) i z (ilości ujemne) tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu oraz formularz umożliwiający dokonanie przeniesienia środków z tego magazynu do innego.

Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić zamiar dokonania przeniesienia klikając na przycisk „Dokonaj przeniesienia międzymagazynowego”. Po kliknięciu tego przycisku stan magazynu z którego następuje przeniesienie jest pomniejszany o zadane ilości środków. Równocześnie generowana jest niezatwierdzona dostawa do magazynu do którego ma nastąpić przeniesienie środków. Aby środki weszły na stan magazynu docelowego taką dostawę należy odszukać i zatwierdzić korzystając z funkcjonalności „Dostawy” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” tak jak to opisano w jednym z wcześniejszych rozdziałów.