Historia środków do realizacji świadczeń

Historia środków do realizacji świadczeń

Funkcjonalność „Historia” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” służy do przeglądania historii przychodów i rozchodów środków do realizacji świadczeń komercyjnych przechowywanych w magazynach. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się lista wszystkich środków jakie kiedykolwiek były przechowywane w danym magazynie a przy każdym z nich przycisk „Historia”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy wybranym środku w nowym oknie wyświetla się historia przychodów i rozchodów danego środka obejmująca: dostawy, przeniesienia międzymagazynowe, wydawanie na zewnątrz, brakowanie i sprzedaż.