Brakowanie środków do realizacji świadczeń

Brakowanie środków do realizacji świadczeń

Funkcjonalność „Brakowanie” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” służy do dokonywania komisyjnego brakowania środków do realizacji świadczeń komercyjnych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie, otwiera się nowe okno z historią brakowania środków z tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii środków pole umożliwiające jej zaznaczenie a pod listą środków pole umożliwiające wskazanie powodu brakowania. Aby dokonać brakowania należy zaznaczyć środki do wybrakowania, określić powód i kliknąć przycisk „Dokonaj brakowania”.

Po kliknięciu tego przycisku zaznaczone środki są zdejmowane ze stanu magazynowego i wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie raportu brakowania w celu jego podpisania przez członków komisji.