Blokowanie środków do realizacji świadczeń

Blokowanie środków do realizacji świadczeń

Funkcjonalność „Blokowanie” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” służy do blokowania (tymczasowego wyłączania z użytku) określonych partii środków do realizacji świadczeń komercyjnych i odblokowywania zablokowanych wcześniej partii. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przycisk i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii środków pole umożliwiające jej zaznaczenie. Zaznaczenie partii oznacza jej zablokowanie. Po wprowadzeniu odpowiednich zaznaczeń należy zapisać zmiany klikając przycisk „Zapisz”.